Phú Yên thực hiện nghiêm Luật Tài nguyên nước năm 2012

Mỹ Bình | 23/08/2021 17:15

(TN&MT) - Phú Yên vừa có Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012 gửi Bộ TN&MT. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về tài nguyên nước của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quảy lý đã góp phần mang lại hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Được sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước; UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên nước thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường, phổ biến qua hội thảo, in thành tài liệu lưu hành nội bộ.

Cùng với đó là các hình thức tập trung tuyên truyền, phổ biến như: Mít tinh, tổ chức các lớp Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ; cuộc thi; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; băng rôn khẩu hiệu, áp phích nội dung về tài nguyên nước đã mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

Sông Đà Rằng con sông lớn của tỉnh Phú Yên

Vào Ngày Nước thế giới 22/3 hàng năm, tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông tuyên truyền, hưởng ứng, cụ thể: Từ năm 2013 đến nay đã tổ chức 1 cuộc mít tinh cấp tỉnh, 1 cuộc mít tinh cấp huyện; 1 cuộc thi ảnh chủ đề tài nguyên nước; 2 cuộc thi vẽ tranh; 2 cuộc thi rung chung vàng; 1 hội thi văn nghệ; 1 hội thảo; 2 đợt tập huấn.

Đồng thời, hàng năm đều có văn bản hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các địa phương báo cáo, tham mưu UBND cấp huyện tổ chức các hoạt động truyền thông; kết quả các hoạt động truyền thông đều được tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về tài nguyên nước của người dân và doanh nghiệp; kiến thức của cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương đã được cải thiện một bước đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tính đến nay, UBND tỉnh Phú Yên đã cấp 140 giấy phép tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất, trong đó có 05 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 74 giấy phép khai thác nước dưới đất; 21 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 29 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 11 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Hệ thống thủy nông Đồng Cam, tỉnh Phú Yên

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 06 Nhà máy thủy điện gồm: Thủy điện Sông Hinh công suất 70 MW, thủy điện sông Ba Hạ công suất 220 MW, thủy điện Krông H’năng công suất 64 MW, thủy điện La Hiêng 2 công suất 18 MW, thủy điện Đá Đen công suất 09 MW, thủy điện Sơn Giang công suất 10 MW; trong đó, các nhà máy thủy điện: Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Krông H’năng, La Hiêng 2, Đá Đen đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa (riêng nhà máy thủy điện Sơn Giang không có hồ chứa nên không phải lập Quy trình vận hành hồ chứa theo quy định). Trong thời gian qua, việc vận hành các hồ chứa thủy điện về cơ bản đã tuân thủ theo Quy trình đã được duyệt, đảm bảo cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt ở hạ du.

Thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017; từ năm 2017 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 72 công trình với tổng số tiền đã phê duyệt 101,85 tỷ đồng. Đồng thời, việc thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính về tài nguyên nước được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 12 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2020, xử phạt 03 đơn vị với số tiền 35.000.000 đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy đa số các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định về tài nguyên nước; số ít các đơn vị còn sai phạm về việc chưa thực hiện đầy đủ việc quan trắc mực nước, lưu lượng nước khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên thực hiện nghiêm Luật Tài nguyên nước năm 2012
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO