Phú Yên đã có kết quả thống kê đất đai năm 2020

Mỹ Bình | 27/08/2021 17:51

(TN&MT) - Kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Phú Yên được thể hiện trên các biểu mẫu và báo cáo kết quả thống kê đất đai. Số liệu đảm bảo chính xác, hoàn toàn tin cậy có đầy đủ cơ sở pháp lý. Số liệu thống kê đất đai của tỉnh năm 2020 đã phản ánh thực tế về tổng diện tích tự nhiên đang quản lý và sử dụng.

Qua kết quả thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Phú Yên là 502.596 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 428.213 ha, chiếm 85,20% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 56.601 ha, chiếm 11,26% diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng là 17.782 ha, chiếm 3,54% diện tích tự nhiên, chủ yếu là đất đồi chưa sử dụng.

Đất phi nông nghiệp toàn tỉnh Phú Yên có 56.601 ha

Đất nông nghiệp toàn tỉnh Phú Yên có diện tích 428.213 ha, chiếm 85,20% diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các huyện Sơn Hòa (80.256 ha), huyện Đồng Xuân (93.116 ha), huyện Sông Hinh (76.327 ha), huyện Tây Hòa (55.172 ha), ít nhất là thành phố Tuy Hòa (6.305 ha).

Đất phi nông nghiệp toàn tỉnh Phú Yên có 56.601 ha, chiếm 11,26% diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các huyện Sông Hinh (12.333,0 ha), huyện Sơn Hòa (8.913,7 ha), huyện Tây Hòa (7.110,1 ha), ít nhất là huyện Phú Hòa (3.414,0 ha).

Diện tích đất chưa sử dụng là 17.782 ha, chiếm 3,54% diện tích tự nhiên. Tập trung nhiều ở các huyện Đồng Xuân (5.082,0 ha), thị xã Sông Cầu (3.496,0 ha), huyện Sơn Hòa (4.873,3 ha), ít nhất là huyện Tây Hòa (335,2 ha). Theo hiện trạng thì nhóm đất chưa sử dụng chủ yếu là đất mới bồi, khu vực đất núi đá không có điều kiện đưa vào sử dụng.

Toàn tỉnh Phú Yên có 2.216,7 ha đất có mặt nước biển

Ngoài 3 loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng còn thống kê đất có mặt nước ven biển. Thống kê đất đai năm 2020, toàn tỉnh Phú Yên có 2.216,7 ha đất có mặt nước biển đang được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản và mục đích khác.

Đánh giá chung thì tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhìn chung ổn định, đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, việc chồng lấn diện tích tự nhiên khoảng 511 ha giữa xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên với xã Canh Hòa, huyện Vân Canh của tỉnh Bình Định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công địa giới hành chính theo chỉ thị 364 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, đã được hai tỉnh Phú Yên và Bình Định làm việc với tổ công tác liên ngành của Trung ương giải quyết ngày 10/12/2008 nhưng hai bên chưa thống nhất.

Đất nông nghiệp toàn tỉnh Phú Yên có diện tích 428.213 ha

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai đang là một đòi hỏi hết sức cấp bách. Để nắm chắc, quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, lập quy hoạch, kế hoạch để sử dụng tài nguyên hữu hạn này hiệu quả và bền vững, góp phần hoàn thiện và đưa công tác thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ thành nề nếp, UBND tỉnh Phú Yên có một số kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Tài nguyên và Môi trường xuyên suốt đến tận xã, phường vì đa số cán bộ địa chính xã, phường hiện nay trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành còn yếu nên việc triển khai công tác chuyên môn gặp rất nhiều khó khăn.

Đề nghị giải quyết việc chồng lấn ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình Định tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân và xã Canh Hòa, huyện Vân Canh vì đã qua nhiều lần giải quyết nhưng chưa có kết quả.

Trong thời gian tới cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng cán bộ trong công tác quản lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động sử dụng đất. Chú trọng công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất đai nhằm hiện đại hóa hệ thống công tác quản lý và cập nhật, chỉnh lý biến động nguồn dữ liệu đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên đã có kết quả thống kê đất đai năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO