--Quảng cáo---
  • Phong Nha - Kẻ Bàng

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển vì mục tiêu bền vững
Môi trường - Hồng Thiệu - 14:00 01/10/2020
(TN&MT) - Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản, những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cộng đồng vùng đệm phát triển, hỗ trợ sinh kế nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân vì mục tiêu lâu dài bền vững.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO