--Quảng cáo---

Phát triển mô hình giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong chuyển đổi số ngành Tư pháp

Kinh tế - Phạm Oanh - 18:19 11/06/2021

(TN&MT) - Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Bộ Tư pháp ban hành.

Cụ thể, tại Quyết định số 983/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ xác định, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành Tư pháp. Trong đó, xác định thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số. Đặc biệt, chuyển đổi số phải xác định phục vụ người dân, doanh nghiệp là trung tâm trên cơ sở một tầm nhìn tổng thể và lộ trình, bước đi, ưu tiên cụ thể, phù hợp, khả thi, hiệu quả và an toàn trong điều kiện thực tế ngành Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể như, năm 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan Bộ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiều bộ ngành khác trong thời gian tới

Trong khi đó, đến năm 2030 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan Nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan Nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp…..

Để đạt được những mục tiêu này, ngành Tư pháp đề ra hàng loạt các giải pháp như: Nâng cao nhận thức bằng các hình thức phù hợp và thường xuyên để phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; Kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm, giải pháp, mô hình số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những quan hệ mới phát sinh.

Đồng thời là đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hoặc thuê hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số của Bộ Tư pháp; Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương bằng các phương thức phù hợp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng năm bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến các nội dung trong Kế hoạch.

Nhất là việc phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp. Trong đó, cần huy động sự tham gia của cộng đồng, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác các hệ thống công nghệ thông tin, các nền tảng và cơ sở dữ liệu của Bộ phục vụ việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm Chính phủ điện tử, Chính phủ số ứng dụng công nghệ mới….

 

  • Chuyển đổi số ngành TN&MT: Các giải pháp kỹ thuật đã sẵn sàng để đạt được mục tiêu
    Ngành TN&MT - Thu Trang (thực hiện) - 10:08 08/06/2021
    (TN&MT) - Ngày 10/3/2021 tại Quyết định số 417/QĐ-BTNMT, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để tìm hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ và công tác triển khai nhằm đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Đoài - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - đơn vị được Bộ giao chủ trì, điều phối về Chương trình chuyển đổi số này.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO