--Quảng cáo---

Ninh Bình: Công nghệ, bảo vệ môi trường là tiêu chí chính đánh giá dự án đầu tư

Kinh tế - Tuyết Chinh - 10:08 19/05/2021

(TN&MT) - Thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, hiệu quả đầu tư cao… Đó là kim chỉ nam trong Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021. Theo đó, năm 2021 Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII về phát triển kinh tế - xã hội. Thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chính; tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, hiệu quả đầu tư cao, nộp ngân sách lớn.

Ảnh minh hoạ

Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ cùng với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2021 tỉnh Ninh Bình tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Nông nghiệp; Công nghiệp; Thương mại, dịch vụ và lĩnh vực văn hóa xã hội.

Thông qua Chương trình để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và năng lực kinh nghiệm, sử dụng công nghệ cao đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, năng lượng; nông nghiệp; y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại và du lịch góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Ninh Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh bình quân đạt 8,5%/năm theo đúng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu trong năm 2021, thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng trên 10% so với năm 2020.

Cũng theo quyết định, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 tỉnh Ninh Bình gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường (trong nước và nước ngoài), xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sờ dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư;  Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cỡ hội và kết noi đầu tư;  Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về công tác XTĐT; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, UBND tỉnh Ninh Bình đề ra 5 giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Đó là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm cải cách thủ hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kỉnh doanh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Tăng cường quản lý nhà nước đối vói các dự án đầu tư.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO