--Quảng cáo---

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2019

Pháp luật - 20:42 01/08/2019

(TN&MT) – Bắt đầu từ 1/8/2019, một số chính sách mới liên quan đến quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán; mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc…sẽ có hiệu lực thi hành.

Một số trường hợp được miễn phí khai thác, sử dụng thông tin đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công

Những trường hợp này được ghi nhận cụ thể tại Thông tư số  33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Cụ thể:
Miễn phí đối với trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công để phục vụ: Mục đích quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp; Phòng, chống thiên tai trong tình trạng khẩn cấp.

 

chinh sach


Tình trạng khẩn cấp quy định tại khoản này được xác định theo quy định của Luật quốc phòng và pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Mức thu phí bằng 60% mức phí tương ứng tại Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc tài sản công cho mục đích quốc phòng, an ninh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.

Theo đó, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm sau đây: Xổ số tự chọn số theo ma trận; Xổ số tự chọn số theo dãy số; Xổ số tự chọn số quay số nhanh; Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

Quyền hạn của người tham gia dự thưởng gồm: Được công ty xổ số điện toán trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng; Được yêu cầu công ty xổ số điện toán giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng; Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng: Tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng và các quy định có liên quan tại Thông tư này; Khi trúng thưởng người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này để làm thủ tục lĩnh thưởng; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Từ 01/8/2019, cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng mức trợ cấp hàng tháng     

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cụ thể như sau:      
- Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng (tăng 142.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).
- Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng (tăng 138.000 đồng/tháng).
- Các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng (tăng 128.000 đồng/tháng).    
Mức trợ cấp mới này tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019.      

Thẻ BHYT mất vẫn có thể được thanh toán trực tiếp tiền KCB  

Nội dung nổi bật này được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT.
Theo đó, người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí KCB trong các trường hợp sau:         
- Tại cơ sở KCB không có hợp đồng KCB BHYT;       
- KCB không đúng quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008;
- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại;         
- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ; 
- Đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp KCB trái tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả này.    


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO