Nghệ An: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Đình Tiệp| 14/05/2020 09:19

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 có chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”; được tổ chức phát động và hưởng ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới (05/6).

Theo Công văn số 2811/UBND-NN, ngày 09/5/2020, UBND tỉnh Nghệ An đề ra các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ gồm: Triển khai chiến dịch cao điểm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ áp phích, phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và phòng, chống dịch Covid-19.

Vệ sinh môi trường tại bến cá Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò)

Đồng thời, có thể tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang Web của các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương. Đối với trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung như ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở NN&PTNT chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn về việc sử dụng nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương mình; báo cáo kết quả về Sở NN&PTNT (qua Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn) trước ngày 07/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT. Các đơn vị có liên quan tổ chức hưởng ứng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO