--Quảng cáo---

Nghệ An: Điều chỉnh, bổ sung 39 bến thủy nội địa vật liệu cát, sỏi

Khoáng sản - Đình Tiệp - 06:04 07/05/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1367/QĐ-UBND, ngày 04/5/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chủ yếu là bến vật liệu cát, sỏi trên sông Lam với 39 bến.

Quan điểm của việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Việc điều chỉnh, bổ sung nhằm tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên để phát huy tiềm năng, lợi thế về sông ngòi nhằm phát triển lĩnh vực giao thông đường thủy; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụ thể gồm bổ sung 01 bến khách thủy nội địa giai đoạn 2016 - 2020, dọc sông Giăng.

Đối với các bến hàng hoá (chủ yếu là bến cát, sỏi với 39 bến), điều chỉnh 21 bến từ giai đoạn 2020 - 2030 sang giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung 18 bến giai đoạn 2016 - 2020; xoá bỏ 14 bến trong quy hoạch tại Quyết định 5206/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Nhu cầu vốn đầu tư đối với các bến điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến khoảng 36 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương khoảng 5,4 tỷ đồng; nguồn xã hội hoá khoảng 30,6 tỷ đồng.

Nghệ An điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 39 bến vật liệu cát sỏi

Giải pháp thực hiện quy hoạch được UBND tỉnh Nghệ An xác định là tăng cường đầu tư, nâng cấp một số bến thủy nội địa theo nhu cầu thực tế; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng tăng tính thương mại của dự án đầu tư, huy động mọi thành phần kinh tế, nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến vận tải thủy, quản lý tốt hành lang bảo vệ luồng tàu; kiện toàn tổ chức quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về an toàn giao thông, kết hợp với chế tài xử lý, hướng tới đảm bảo trật tư an toàn giao thông đường thủy nội địa một cách bền vững. Đồng thời, kiểm soát, phòng ngừa gia tăng ô nhiễm môi trường trong thực hiện dự án đầu tư và khai thác bến bãi.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GTVT tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch này để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết để triển khai thực hiện; theo dõi thống kê thường xuyên và duy trì chế độ báo cáo thường xuyên về giao thông đường thủy nội địa theo quy định.

Hàng năm, tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác quản lý quy hoạch bến thủy nội địa, đưa ra khỏi quy hoạch các bến, bãi không đủ điều kiện khai thác.

Các sở, ban, ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở GTVT trong việc thực hiện quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất giữa Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các Quy hoạch khác có liên quan.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO