Ngành TN&MT Quảng Trị triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Tiến Nhất | 23/07/2022 21:09

(TN&MT) - Ngày 22/7, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo tình hình thực hiện, kế hoạch và giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, 6 tháng đầu năm 2022, ngành TN&MT Quảng Trị đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để công tác này từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương. Sở đã trình UBND tỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh. Tiếp nhận, thẩm định ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 15.700 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở. Đăng ký chỉnh lý biến động sử dụng đất cho hơn 21.100 trường hợp.

Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất ở và đất cho doanh nghiệp thuê sử dụng hơn 522 tỷ đồng (đạt 73,6% kế hoạch giao). Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Nam Đông Hà, 31 lô đất thuộc các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý...

a1-.jpg
Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị trao đổi các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với UBND TP. Đông Hà tiếp tục rà soát, xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 9/9 phường. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ phục vụ thu hồi đất, giao đất cho 39 công trình.

Sở cũng đã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt. Hoàn thành các hạng mục dự án xử lý đóng cửa và cải tạo, nâng cấp bãi rác Vĩnh Linh; đề xuất bố trí vốn để triển khai dự án xử lý ô nhiễm tại bãi rác cũ TP. Đông Hà... Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác 8 dự án khai thác khoáng sản với số tiền hơn 8,2 tỷ đồng và 2 công trình khai thác nước dưới đất với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở đã tổ chức 3 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, 1 cuộc kiểm tra lĩnh vực TN&MT; kiểm tra việc chấp hành pháp luật TN&MT trong hoạt động sản xuất với 7 tổ chức; kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật đất đai, môi trường với các dự án điện gió...

Các tháng cuối năm, Sở TN&MT đề ra các nhiệm vụ chính: Tổ chức các đợt đấu giá quyền sử dụng đất 2022, triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các dự án, khu đô thị. Phối hợp chỉ đạo tư vấn tiếp tục thực hiện công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận các công trình, dự án tại các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Khu kinh tế Đông Nam. Xây dựng đề án “Tăng cường nguồn lực cho ngành TN&MT thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng ghi nhận tinh thần, nỗ lực của Sở TN&MT trong công tác quản lý về TN&MT thời gian qua, cũng như thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2022.

a2(1).jpg
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở TN&MT

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị ngành TN&MT cần sớm khắc phục những tồn tại liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, khai thác tài nguyên khoáng sản, xử lý môi trường nông thôn, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính làm cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch phát triển của tỉnh...

Phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng và ban hành giá đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tình nhằm đảm bảo ổn định, sát giá thị trường, góp phần đẩy nhanh triển khai các dự án quan trọng. Xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh...

Quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục đất đai, môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Quảng Trị triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO