--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Lạng Sơn: Khắc phục khó khăn, bứt phá để phát triển bền vững

Ngành TN&MT - Hoàng Nghĩa - 08:22 21/07/2022

(TN&MT) - Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, ngành TN&MT Lạng Sơn đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng tới thực hiện đạt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế của tỉnh.

Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn cho biết, để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động ban hành quyết định giao nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, đề ra những giải pháp cụ thể để chỉ đạo quyết liệt chương trình công tác nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Giai đoạn vừa qua, Sở đã tập trung rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực TN&MT, phối hợp với Sở KH&ĐT tích hợp vào nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, gồm các lĩnh vực về đất đai, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, tài nguyên nước và ứng phó BĐKH.

20220112_142245.jpg
Sau nhiều nỗ lực, ngành TN&MT Lạng Sơn đã đưa Cổng thông tin dữ liệu đất đai vào hoạt động, hướng tới công khai, minh bạch toàn bộ các thông tin về đất đai.

Công tác quản lý đất đai được tăng cường. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật đất đai 2013; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; đẩy mạnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 11/11 huyện, thành phố; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, làm căn cứ triển khai thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, để làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từ năm 2019 tới nay, mỗi tháng, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, ổn định đời sống Nhân dân có đất bị thu hồi. Riêng năm 2021, đã đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 209 dự án.

Lĩnh vực tài nguyên nước, đã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, định hướng 2030; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước; hoàn thành Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; khảo sát, điều tra lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản từng bước đi vào nề nếp; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong khai thác cát, sỏi tại chỗ phục vụ công trình xây dựng NTM; thực hiện khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Từ năm 2021 đến nay, đã trình UBND tỉnh cấp 14 Giấy phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 4 mỏ, 1 dự án đầu tư xây dựng công trình, 1 khu đất san lấp trong khu vực dự án…

anh-1-khoang-san.jpg
Tài nguyên, khoáng sản được quản lý, từng bước đi vào nề nếp.

Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Tham mưu cho tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức; xây dựng các chương trình, kế hoạch để kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường cấp tỉnh.

Duy trì quan trắc môi trường của tỉnh, với tần xuất 2 lần/năm. Hoàn thành xử lý triệt để 9/9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý, vận hành 4 trạm quan trắc môi trường tự động tại 4 huyện, thành phố; quản lý việc kết nối, truyền nhận dữ liệu 3 Trạm quan trắc tự động, liên tục của 3 cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt 7 báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt điều chỉnh báo cáo ĐTM 12 dự án, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 4 dự án; Hoàn thành kiểm tra vận hành thử nghiệm 2 công trình xử lý chất thải;...

Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý TN&MT

Nhìn chung, giai đoạn vừa qua, toàn ngành TN&MT Lạng Sơn đã chủ động đề xuất, tham mưu các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

20201003_082459.jpg
Thanh niên Sở TN&MT Lạng Sơn tuyên tuyền, hướng dẫn người dân sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư được tăng cường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường, từng bước đưa ngành TN&MT hoạt động có hiệu quả, chặt chẽ đúng pháp luật.

     Từ năm 2021 đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường với 31 đơn vị; kiểm tra 237 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường với 97 tổ chức, cá nhân.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, Sở đã chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, quyết liệt, có kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và hàng tháng, từ đó tạo sự chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo kết luận cơ bản chỉ rõ việc, lãnh đạo phụ trách, phòng chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành. Ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, qua đó tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2022 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, thời gian tới, ngành TN&MT Lạng Sơn đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng lập, thẩm định, công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Hoàn thành đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ với tất cả các loại đất đủ điều kiện cấp.

phu-loc-4_400.jpg
Những đóng góp tích cực của ngành TN&MT Lạng Sơn đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước trên các sông lớn; chủ động, kiểm soát, giám sát ngăn ngừa, hạn chế tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác. Làm tốt công tác hoàn thổ môi trường sau khai thác.

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường; Tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đa đạng hóa các nguồn lực đầu tư bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng mô hình xử lý hiệu quả nước thải, chất thải trong khu đô thị, khu dân cư tập trung….


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO