--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Ngành TN&MT - Hoàng Nghĩa - 21:01 16/01/2020

(TN&MT) - Ngày 16/1, Sở TN&MT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, năm 2019, Sở TN&MT Lạng Sơn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành. Tích cực tham mưu trong chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TN&MT. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quản lý TN&MT từng bước cụ thể và chặt chẽ, đúng pháp luật đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó, Sở được UBND tỉnh giao 284 nhiệm vụ, đã giải quyết hoàn thành 270 nhiệm vụ, đang giải quyết 14 nhiệm vụ trong thời hạn; tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 347 hồ sơ, đã giải quyết 319 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ trong thời hạn; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các huyện, thành phố là 29.003 hồ sơ, đã giải quyết 27.416 hồ sơ, đang giải quyết 1.587 hồ sơ trong thời hạn.

Trong công tác lập bản đồ địa chính, Sở hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 49/49 xã, phường, thị trấn; tích hợp đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu địa chính được 151 xã, vượt 18,8% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 15.623 giấy, vượt 212,5% kế hoạch. Công tác bảo vệ môi trường, đo đạc bản đồ, viễn thám, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2020, Sở TN&MT đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 của Bộ TN&MT về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và của tỉnh Lạng Sơn về “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên môi trường; rà soát, tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền; Kịp thời xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của UBND tỉnh, của Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, Sở TN&MT Lạng Sơn cũng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, xử lý đúng quy định về những vi phạm đối với đất đai và môi trường. Chú trọng cải cáchi, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, pckinh doanh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX).

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành TN&MT Lạng Sơn đạt được trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu toàn ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt chú trọng quán triệt tinh thần “thượng tôn pháp luật” trong thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực TN&MT.

Bên cạnh đó cần tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TN&MT; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu biểu dương và đánh giá cao kết của ngành TN&MT Lạng Sơn đạt được trong năm 2019.

Ông Thiệu cũng yêu cầu ngành cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực TN&MT, quan tâm thanh tra, kiểm tra nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành TN&MT, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO