--Quảng cáo---

Nâng tầm quản lý tài nguyên khoáng sản

Khoáng sản - Mai Đan - 07:41 01/01/2022

(TN&MT) - Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Trong đó, có thể kể đến các nhiệm vụ: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, thanh tra - kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cũng thu được những kết quả đáng kể. Kèm theo đó, các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác điều tra địa chất và nghiên cứu khoa học cũng được duy trì có hiệu quả và đạt kết quả tốt.

 

Triển khai nhiều Đề án trọng điểm

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2021, Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 1 Nghị định, 1 Thông tư. Thực hiện Công văn số 3971/BTNMT-PC ngày 19/7/2021 của Bộ TN&MT về giao xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục được giao xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý; công tác gia công mẫu, phân tích mẫu; công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, năm 2021, Tổng cục tiếp tục triển khai 4 đề án Chính phủ, gồm: Đề án Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền Bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội; Đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ  tầng dải ven bờ biển Việt Nam; Đề án Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam.

Đối với các đề án cấp Bộ và đề án vốn sự nghiệp môi trường, Tổng cục đã hoàn thành thẩm định và trình phê duyệt 3 Báo cáo tổng kết của các đề án: Lập Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Phố Lu - Bắc Than Uyên; Đánh giá chi tiết các diện tích có nguy cơ ô nhiễm môi trường phóng xạ trên địa bàn một số tỉnh Trung Trung Bộ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Đề án Lập bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Con Cuông 1.

Hiến kế đẩy nhanh tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT giao, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tham mưu, trình Bộ báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 áp dụng cơ chế đặc thù trong việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông nhằm cung cấp kịp thời nguyên liệu khoáng sản cho dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Nghị quyết ban hành đã giải quyết được một phần về rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020. Bên cạnh đó, trong năm 2021, Tổng cục đã nỗ lực thực hiện công tác tham mưu tổng hợp trên nhiều lĩnh vực hoạt động góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ.

Về nhiệm vụ Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Tổng cục đã đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản để thay thế Luật Khoáng sản; Lập Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Dự thảo trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW; Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng cục đã tham mưu cho Bộ TN&MT cấp 23 Giấy phép hoạt động khoáng sản; ban hành 6 Quyết định điều chỉnh Giấy phép khai thác; phê duyệt 20 Đề án, 10 Quyết định đóng cửa mỏ.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các Hội nghị liên quan

Nâng cao vị thế từ hội nghị quốc tế

Kết quả nổi trội trong hoạt động hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ năm 2021 của Tổng cục được thể hiện qua 2 hội nghị quốc tế quan trọng về địa chất và khoáng sản tại Hà Nội. Tổng cục là đơn vị được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức 2 hội nghị này. Đối với Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các Hội nghị liên quan (từ ngày 6 - 8/10), Hội nghị có ý nghĩa tích cực về mặt chính trị, ngoại giao và môi trường ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế; thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản...

Hội nghị đã thông qua AMCAP-III giai đoạn 2, hướng dẫn hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo Kế hoạch tổng thể kinh tế ASEAN 2025 cho giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Hội nghị thường niên của Ủy ban điều phối các Chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á (CCOP) diễn ra từ ngày 23 - 25/10, Hội nghị đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường kết nối hợp tác trong các nước thành viên CCOP; tìm kiếm tiềm năng mới, mở rộng kết nối hợp tác về khoa học địa chất với các đối tác quốc tế và các quốc gia phát triển về khoa học địa chất.

Cùng với các hoạt động ngoại giao, hợp tác quốc tế, theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên, nhằm nâng cao chất lượng tổng thể về nguồn lực và hiệu quả công việc, trong năm 2022, Tổng cục sẽ tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan… Đây là những tiêu chí rất quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng cục với các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp giữa Tổng cục với Sở TN&MT các địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý và hoạt động khoáng sản trên toàn quốc.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác thanh tra, kiểm tra gặp một số khó khăn; đến nay, số lượng các cuộc thanh, kiểm tra còn hạn chế. Tổng cục đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra tại 3 tỉnh, kiểm tra đột xuất 23 cuộc trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố. Qua thanh tra, kiểm tra đã có 20 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt khoảng hơn 2,2 tỷ đồng.

  • Xúc tiến hợp tác, đầu tư tài nguyên khoáng sản
    Khoáng sản - Mai Đan - 12:17 21/12/2021
    (TN&MT) - Công nghệ năng lượng sạch sử dụng nhiều khoáng chất hơn so với công nghệ nhiên liệu hóa thạch. Để thúc đẩy phát triển các công nghệ năng lượng sạch cần phải phát triển các chiến lược mới và các công cụ hiệu quả, từ đó nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin và dữ liệu địa chất có tính cạnh tranh, nhằm hỗ trợ xúc tiến đầu tư hiệu quả và phát triển tài nguyên trong khu vực.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO