--Quảng cáo---

Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng trăm hộ dân bị "giam lỏng" vì quy hoạch treo vẫn chờ được "giải cứu"

Tiếng dân - 23:32 09/01/2018

(TN&MT) - Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân sinh sống ổn định đã trên dưới 30 năm tại Tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội kêu cứu vì...

(TN&MT) - Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân sinh sống ổn định đã trên dưới 30 năm tại Tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội kêu cứu vì cho rằng bị "giam lỏng" bởi dự án quy hoạch treo, mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đã chính thức có ý kiến về sự việc.

Vẫn chờ được giải cứu

Theo đó, ngày 27/12/2017, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đã có Công văn số 8907/QHKT-P1 gửi UBND quận Nam Từ Liêm về việc kiểm tra, rà soát khu đất các hộ dân tổ dân phố số 01, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND TP. Hà Nội có công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 về việc xét đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại công văn số 7825/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2017 kiểm tra, rà soát giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (số 385 đường Lương Thế Vinh), giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát quy hoạch để giải quyết.

Ngày 13/10/2017, Văn phòng UBND thành phố có công văn số 9686/VP-ĐT về việc nhận được văn bản số 2158/UBND-TNMT và số 2159/UBND-TNMT ngày 25/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, kiến nghị về vướng mắc trong viẹc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, trong đó thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc thực hiện theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017.
Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng trăm hộ dân bị 'giam lỏng' vì quy hoạch treo vẫn chờ được 'giải cứu'.
Văn bản cho ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đã chính thức có ý kiến về sự việc.

Cụ thể, đối với phần diện tích phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có và một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường theo quy hoạch: Chỉ giới đường đỏ 02 tuyến đường quy hoạch B=30m (đường Lương Thế Vinh) và B=16,5m đoạn qua khu đất tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nêu trên đã được xác định trong đồ án Quy hoạch chi tiết 02 bên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (đường Tố Hữu) tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 07/7/2016.

Căn cứ: Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy hoạch về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới để tổ chức thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, thông báo công khai cho các hộ dân được biết.
Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng trăm hộ dân bị 'giam lỏng' vì quy hoạch treo vẫn chờ được 'giải cứu'.
Hàng trăm hộ dân chưa được cấp sổ đỏ vì... vướng quy hoạch.
Về phần diện tích đất xác định chức năng đất công cộng thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội cho rằng, trên cơ sở ranh giới khu đất xác định theo Quy hoạch chi tiết 02 bên đường Tố Hữu tỷ lệ 1/500 được duyệt (có sơ đồ ranh giới khu đất tỷ lệ 1/500 kèm theo), Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố đã đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND phường Mễ Trì căn cứ ranh giới khu đất theo Quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500, xác định rõ phạm vi diện tích phần đất các hộ dân đang sử dụng theo hiện trạng;

UBND quận Nam Từ Liêm cần rà soát, xác định nhu cầu xây dựng công trình công cộng, hạ tầng xã hội, thiết chế công cần bổ sung tại khu đất nêu trên phục vụ nhu cầu dân cư trên địa bàn quận; trường hợp không có nhu cầu, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất ý kiến về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 để Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Đề xuất cấp sổ đỏ giải cứu hàng trăm hộ dân

Trước đó, ngày 20/09/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã có Công văn số 7825/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, kiểm tra, giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) cho các hộ dân trong vụ việc này.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại Văn bản số 8612/VP-ĐT, ngày 13/9/2017, Sở TN&MT đã mời Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư (không dự họp), Sở Xây dựng, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mễ trì thống nhất các nội dung báo cáo về đề xuất UBND TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết sự việc.

Sau khi họp liên ngành với các sở liên quan và chính quyền địa phương, trên cơ sở xem xét các căn cứ pháp lý và hồ sơ sự việc, Sở TN&MT TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc kiểm tra, rà soát quy hoạch cụ thể từng trường hợp theo hướng các hướng phù hợp.
Nam Từ Liêm - Hà Nội: Hàng trăm hộ dân bị 'giam lỏng' vì quy hoạch treo vẫn chờ được 'giải cứu'.
Văn bản Sở TN&MT gửi UBND TP. Hà Nội.
Cụ thể, phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.
 
Trong khi đó, phần còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: đề nghị rà soát quy hoạch có thể điều chỉnh quy hoạch phù hợp đất ở thì UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, UBND TP Hà Nội đã có 2 văn bản chỉ đạo các Sở liên quan và UBND quận Nam Từ Liêm xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội có công văn số 4944/UBND-ĐT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.
Công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 của UBND TP. Hà Nội gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm.
Công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 của UBND TP. Hà Nội gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm.
Nôi dung công văn nêu rõ: "Trên cơ sở xem xét kiến nghị của các hộ dân và quy định tại Điều 22. 23 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đề nghị của Sở tài nguyên và môi trường tại văn bản số 7825/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 9 năm 2017, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát quy hoạch để giải quyết theo hướng:

Thứ nhất: Phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: Tổ chức cắm mốc để UBND quận Nam Từ Liêm thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

Thứ hai: Phần diện tích đất còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: rà soát quy hoạch và cân đối nhu cầu công trình công cộng tại khu vực, trường hợp đã đáp ứng nhu cầu công trình công cộng thì xem xét, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng đất ở, để làm căn cứ cho UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định".

Cũng theo công văn trên, UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND phường Mễ Trì thông báo, công khai tại tổ dân phố để các hộ dân liên quan được biết, đồng thuận chấp hành.

Tiếp đó, Văn phòng UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản số 9686/VP-ĐT về việc giải quyết vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo văn bản này, UBND TP. Hà Nội nhận được văn bản số 2158/UBND-TNMT và văn bản số 2159/UBND-TNMT ngày 25/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, kiến nghị về vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Về việc trên, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: Đối với các hộ dân ở tổ dân phố số 1 phường Mễ Trì ( Số 385 đường Lương Thế Vinh): UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện theo quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4944/UBND- ĐT ngày 09/10/2017. Đối với các trường hợp khác: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định và nhiệm vụ được giao tại mục 2 văn bản số 8912/VP- ĐT ngày 13/9/2017.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO