Tư vấn pháp luật

Mức phạt khi không thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì

Phạm Oanh 19/10/2023 - 12:31

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Trần Hạnh Ngân (TP. HCM) hỏi: Xin hỏi, khi nhà sản xuất, nhập khẩu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

Theo Điều 32 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP thì nhà sản xuất, nhập khẩu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm tái chế theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo từng hành vi vi phạm cụ thể, mức phạt tiền có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, nhà sản xuất, nhập khẩu vi phạm còn buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

tai-che-bao-bi.jpg
Ảnh minh họa

Mức phạt cụ thể theo quy định như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ thông tin về sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu theo quy định;

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định đăng ký kế hoạch tái chế, kê khai số tiền đóng góp hỗ trợ tái chế, báo cáo kết quả tái chế tùy theo mức độ vi phạm;

Phạt tiền từ 450.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tỷ lệ tái chế bắt buộc, quy cách tái chế bắt buộc và nộp tiền đóng góp hỗ trợ tái chế tùy theo mức độ vi phạm;

Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến dưới 900.000.000 đồng đối với hành vi nộp tiền đóng góp hỗ trợ tái chế quá thời hạn quy định tùy theo mức độ vi phạm;

Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm tái chế hoặc không nộp tiền đóng góp hỗ trợ tái chế hoặc chậm nộp, nộp không đủ tiền đóng góp hỗ trợ tái chế quá thời hạn 91 ngày trở lên;

Phạt tiền từ 850.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tự thực hiện tái chế, ký hợp đồng thực hiện tái chế, hợp đồng ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế;

Phạt tiền từ 900.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Tái chế phế liệu nhập khẩu để xác định kết quả khối lượng tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc đề nghị hỗ trợ tái chế; Sử dụng một kết quả khối lượng tái chế để xác định tỷ lệ tái chế cho nhiều nhà sản xuất, nhập khẩu; Sử dụng kết quả khối lượng tái chế đã xác định tỷ lệ tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu để đề nghị được hỗ trợ tái chế hoặc đã được nhận hỗ trợ tái chế để xác định tỷ lệ tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu; Sử dụng khối lượng tái chế không đạt quy cách tái chế bắt buộc để xác định kết quả khối lượng tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mức phạt khi không thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO