Môi trường

Lai Châu: Tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng tiền DVMTR

Hoàng Châu 11/04/2024 - 14:51

(TN&MT) - Những năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, góp phần đảm bảo chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, cải thiện sinh kế cho người dân.

Theo quy định, tiền chi trả DVMTR được sử dụng cho những mục đích quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR là một nhiệm vụ quan trọng được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu giám sát chặt chẽ. Nhất là trong việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng.

Ông Nguyễn Bá Việt, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ rừng và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu, cho biết: Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra quản lý, sử dụng tiền DVMTR cơ bản được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Trong năm qua, Quỹ đã tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp việc chi trả tạm ứng, thanh toán tiền DVMTR năm 2022 của các bên cung ứng DVMTR là ban quản lý rừng phòng hộ các huyện, UBND cấp xã cho người dân tham gia nhận bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện, thành phố; đã thực hiện giám sát, kiểm tra 86/106 xã, phường, thị trấn. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phối hợp giải quyết những thắc mắc của người dân để đảm bảo công tác chi trả thực hiện theo đúng quy định.

Cùng với đó, Quỹ tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR năm 2022, 2023 trên địa bàn 02 huyện Sìn Hồ, Tam Đường (gồm 02 Ban quản lý rừng phòng hộ; 35 UBND xã, thị trấn). Đồng thời, phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022, 2023 trên địa bàn các huyện Phong Thổ, Mường Tè (gồm 02 Ban quản lý rừng phòng hộ; 24 UBND xã, thị trấn).

a1(1).jpg
Nhờ có nguồn lực tài chính ổn định từ chính sách chi trả DVMTR, công tác tuần tra, bảo vệ rừng được người dân thực hiện thường xuyên và hiệu qủa.

Qua kiểm tra cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR cơ bản đã được các chủ rừng thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiền DVMTR được sử dụng cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng, các công việc chung của thôn, bản như: xây dựng nhà văn hoá, mua sắm bàn,…và một phần được phân chia cho các hộ gia đình trong cộng đồng để nâng cao đời sống, có sự đồng thuận của toàn thể người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR như: Công tác lập, trình phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR và xét duyệt quyết toán tại các huyện còn chậm; một số đơn vị chi trả tiền DVMTR chưa đảm bảo theo quy định.

Một số xã còn chưa thể hiện đầy đủ thông tin người được nhận tiền (chứng từ chỉ có tên chủ hộ và dấu điểm chỉ, chưa có tên người nhận tiền và quan hệ của người nhận tiền với chủ hộ, ngày tháng trên chứng từ chưa đầy đủ...). Có tình trạng một số cộng đồng bản, hộ gia đình chưa nhận tiền DVMTR năm 2022…

Tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là nguồn thu nhập tương đối ổn định. Trong thời gian tới ngoài việc thường xuyên, liên tục thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng. Chúng tôi sẽ cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất.

Đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhà nước khi ban hành chính sách, đó là cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững. Ông Việt, cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lai Châu: Tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng tiền DVMTR
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO