--Quảng cáo---

Lai Châu: Cơ bản hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đất đai - Hà Thuận - 20:40 20/09/2020

(TN&MT) - Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên của ban chỉ đạo các cấp nên công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành ở cả 3 cấp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm kê đất đai, ập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính", tỉnh Lai Châu đã tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 869/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; số 870/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; số 1660/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá tình hình sử dụng vốn tài nguyên đất của tỉnh tại thời điểm 31/12/2019; xây dựng hệ thống thông tin chi tiết về đất đai, làm cơ sở để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả vốn tài nguyên đất. Đơn vị thực hiện điều tra kiểm kê gồm UBND cấp xã, các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Việc kiểm kê đất đai được thực hiện ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh.

Theo đó, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ở các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh. Đối tượng thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng Nhà nước giao quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích của UBND xã, phường, thị trấn; đất cụm công nghiệp; diện tích đất bị sạt lở bồi đắp; diện tích các đảo.

Ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu cho biết: Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành ở cả 3 cấp và đã được Hội đồng thẩm định kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 họp thẩm định vào ngày 9/9/2020. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo thời gian quy định tại Văn bản số 4618/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo kết quả kiểm kê đất đai, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Lai Châu là 906.872,69ha. Trong đó, đất nông nghiệp là 607.204,34ha; đất phi nông nghiệp là 35.745,17ha; đất chưa sử dụng là 263.923,25ha.

Theo kết quả kiểm kê đất đai, diện tích đất nông nghiệp tỉnh Lai Châu là 607.204,34ha.

Mặc dù đã cơ bản hoàn thành nhưng tiến độ công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu được đánh giá vẫn còn chậm. Nguyên nhân do một số địa phương chưa bố trí được kinh phí nên chậm phê duyệt dự toán, từ đó dẫn đến việc đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện chậm; một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện có thay đổi địa giới hành chính do thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoan 2019 - 2021 nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kiểm kê. Cùng với đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng là một trong những nguyên nhân khách quan khiến việc kiểm kê tại các địa phương bị chậm.

Theo ông Đỗ Văn Xiêng, việc chậm tiến độ kiểm kê đất đai về sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin đầu vào (số liệu) để xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm ở các cấp. Do đó, nếu UBND các huyện, thành phố chậm thực hiện, báo cáo kết quả sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch trong nhiệm kỳ tới.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương tổng hợp trình UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi được phê duyệt.” - Ông Đỗ Văn Xiêng cho biết thêm.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO