--Quảng cáo---
  • kiem toan moi truong

Kiểm toán nhà nước: Nhiều bất cập trong quản lý rác thải tại địa phương
Môi trường - Lưu Nguyên Sơn - 10:05 03/09/2020
(TN&MT) - Thông qua các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và kiểm toán việc quản lý sử dụng đất, Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII đã tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn. Kết quả kiểm toán đã chỉ rõ nhiều sai phạm và những bất cập liên quan đến hoạt động quản lý rác thải tại nhiều địa phương.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
  • Kiểm toán môi trường: Đo lường ô nhiễm
    Môi trường - 00:00 17/10/2016
    (TN&MT) - Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, kiểm toán môi trường là công cụ quản lý sắc bén và hiệu quả giúp cho các doanh nghiệp nhận thức rõ những vấn đề môi trường đang xảy ra tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp ngăn ngừa và cải thiện môi trường một cách có hiệu quả.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO