--Quảng cáo---
  • Kiểm soát môi trường

Thanh Hóa: Đẩy mạnh quan trắc, kiểm soát môi trường
Môi trường - Thu Thủy - 21:36 24/02/2020
(TN&MT) - Trong năm qua, Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa không ngừng nâng cao chất lượng quan trắc, giám sát hoạt động môi trường như môi trường nước, không khí, khí thải, đất, trầm tích, sinh vật biển…nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, góp phần đưa ra các giải pháp kịp thời để quản lý, tăng cường chất lượng môi trường.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO