Môi trường

Huyện Mường Tè nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ rừng

Hoàng Châu 04/12/2023 - 16:20

(TN&MT) - Thời gian qua, huyện Mường Tè đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân các quy định về bảo vệ rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng ở huyện chuyển biến tích cực; nhận thức của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng ngày càng được nâng cao.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển rừng bền vững gắn với phát triển kinh tế rừng đã được Đại hội Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XX đặt ra. Nhiệm vụ đó nhằm cụ thể hóa mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 66,5% vào năm 2025. Trong đó, toàn huyện tập trung quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh trên 20.000ha rừng; phấn đấu trồng mới gần 1.600ha quế và khoảng 1.900ha rừng.

Đồng thời, nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng. Quan tâm đầu tư, cải tạo kết cấu hạ tầng phục vụ tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Từ các chính sách bảo vệ, phát triển rừng và trồng mới diện tích rừng giúp người dân trên địa bàn huyện có thu nhập ổn định hàng năm nhất là tại các xã, bản khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Từ khi bắt đầu có chính sách chi trả DVMTR, ý thức của nhân dân cũng như cộng đồng các bản rất tốt. Người dân hạn chế làm nương rẫy khi có nhận thức về lợi ích của việc bảo vệ rừng.

Bên cạnh việc chi trả DVMTR, huyện Mường Tè cũng chú trọng đến công tác tuyên truyền cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng. Thông qua các buổi họp bản, khu dân cư, hàng chục nghìn lượt người đã được tuyên truyền. Huyện Mường Tè đã xác định rõ tầm quan trọng của việc chăm sóc, phát triển rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, coi đó là nền tảng vững chắc để nâng cao tiêu chí thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện.

z4940924073501_32d9dc2317bdd7e3d21471c5dd4dad43.jpg
Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng ở huyện Mường Tè ngày càng được nâng cao.

Ông Lý Phí Giá, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ cho biết: Pa Ủ là xã có tổng diện tích rừng lớn của huyện Mường Tè với trên 21.400ha. Trong đó, rừng sản xuất có 10.000ha, rừng phòng hộ trên 11.400 ha với độ che phủ rừng đạt 68%. Năm 2022, diện tích rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR của xã là trên 20.000ha với số tiền chi trả trên 20 tỷ đồng. Từ hiệu quả chính sách chi trả DVMTR, diện tích rừng của huyện ngày càng được bảo vệ tốt. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép được hạn chế. Số vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng có xu hướng giảm. Điều này, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 của huyện lên trên 66,2%. Chất lượng rừng, môi trường sinh thái từng bước được cải thiện.

Hàng năm, chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo tới các bản về công tác bảo vệ rừng, đặc biệt vào những tháng mùa khô chúng tôi yêu cầu Trưởng bản tuyên truyền tới người dân để đảm bảo khi đốt nương làm rẫy không cháy lan vào rừng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng để các hộ nhận thức được vai trò và trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, không vào rừng chặt phá rừng, đốt nương phải đảm bảo để có nguồn thu nhập ổn định từ tiền DVMTR. Xã Pa Ủ luôn xác định công tác bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Để bảo vệ rừng tốt, UBND xã đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và lực lượng chức năng trên địa bàn kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã.

Cùng với đó, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng. Thành lập đội cơ động bảo vệ rừng với quân số trên 50 người. Chỉ đạo 11/11 bản thành lập tổ, đội chuyên trách bảo vệ rừng. Đồng thời, yêu cầu lực lượng, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng theo hướng phòng là chính, chữa cháy kịp thời với phương châm “4 tại chỗ"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Mường Tè nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO