Xã hội

Hòa Vang: Từ huyện nông thôn mới sớm hướng đến thị xã xanh

Võ Hà 26/03/2024 - 18:30

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đã có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để huyện trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025 bảo đảm sự phát triển bền vững trong tương lai.

Nông thôn chuyển mình

Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang có xuất phát điểm ban đầu rất thấp với chỉ có 4 xã đạt từ 9-15 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5-8 tiêu chí và 1 xã chỉ đạt 4 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,25%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn chỉ đạt 43%... Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện, đến tháng 11/2015, có 10/11 xã thuộc huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Hòa Bắc đạt 17/19 tiêu chí, đủ điều kiện để công nhận huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới.

hoavang.jpg
Bộ mặt huyện Hòa Vang đã thay đổi đáng kể từ những kết quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2513/QĐ-TTg công nhận huyện Hòa Vang đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Huyện còn vinh dự là một trong 41 đơn vị cấp huyện trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành nông thôn mới sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đến năm 2016, cả 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, huyện Hòa Vang đã ban hành bộ tiêu chí nâng chuẩn nông thôn mới cao hơn so với quy định của Trung ương để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng thực hiện bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 12 tiêu chí và triển khai thực hiện bước đầu ở 17 thôn để đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng các năm tiếp theo. Việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí này đã góp phần tạo diện mạo mới trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đây được xem là cách làm mới, tiêu chí số 20 của huyện Hòa Vang để xây dựng nông thôn mới bền vững.

Trong giai đoạn 2010-2020, tổng nguồn vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang là 4.853 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 465 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 635 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình khác (giảm nghèo, hỗ trợ có mục tiêu) 1.714 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.013 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 29 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân cư 990 tỷ đồng.

Năm 2020, tất cả 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và năm 2020, huyện được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen và cờ về thành tích đơn vị xuất sắc phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn... đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để huyện có 8/11 xã được công nhận đạt tiêu chuẩn xã đô thị loại 5.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2023, tổng nguồn vốn được huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang là hơn 2.160 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố bố trí xây dựng nông thôn mới hơn 341 tỷ đồng, ngân sách lồng ghép là 1.472 tỷ đồng, nguồn vốn vay 184 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân hơn 162 tỷ đồng... Trong 2 năm 2021 và 2022, Chủ tịch UBND thành phố đã công nhận 5 xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, có 6 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu nông thôn mới, nâng tổng số thôn kiểu mẫu lên 22 thôn.

ntm.jpg
Hòa Vang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, hiệu quả

Những thành công tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo nông thôn huyện Hòa Vang có những đổi thay mạnh mẽ, hạ tầng nông thôn phát triển nhanh; nhiều vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng; đời sống kinh tế, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người và tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn thành phố) giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 98%.

Hướng đến thị xã xanh

Từ năm 2022 đến nay, huyện Hòa Vang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045). Trong đó, một trong những mục tiêu trọng tâm là phấn đấu đến năm 2025, huyện Hòa Vang được công nhận là Thị xã Hòa Vang.

hoavang4.jpg
Hòa Vang tiếp tục đi lên từ thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, khai thác du lịch tích hợp đa ngành phù hợp với tiềm năng sinh thái và văn hóa của mình.

Theo ông Tô Văn Hùng – Bí thư huyện ủy Hòa Vang, xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị là một hướng đi nhằm giúp huyện nhanh chóng hoàn thành 18 tiêu chuẩn còn lại để đạt đô thị loại 4, trở thành thị xã vào năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, địa phương tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên địa bàn theo hướng đô thị; triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thành đầu tư trung tâm hành chính các xã Hòa Phong, Hòa Bắc, các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B; phối hợp đầu tư Quốc lộ 14B đoạn qua huyện Hòa Vang và trục giao thông nối từ đường ĐH2 qua Quốc lộ 14G đến đường ĐH5 và đường vành đai phía tây.

Huyện cũng tập trung phát triển kinh tế nông thôn; phát triển các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, có các liên kết tiêu thụ ổn định; triển khai hiệu quả thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện Hòa Vang đạt 85 triệu đồng/người/năm.

Huyện cũng tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng Hòa Vang - huyện Môi trường” giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; khuyến khích sử dụng các hình thức hỏa táng; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Huyện cũng chú trọng triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; thí điểm mô hình chuyển đổi số xã, thôn nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội; mô hình xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực.

cay3.jpg
Huyện cũng tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng Hòa Vang - huyện Môi trường” giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cũng theo Bí thư huyện ủy Hoà Vang, trên hành trình “chuyển mình”, Hòa Vang sẽ không đánh mất “làng quê yên bình” của mình để lấy một “đô thị không bản sắc”. Hòa Vang tiếp tục đi lên từ thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên phong phú, khai thác du lịch tích hợp đa ngành phù hợp với tiềm năng sinh thái và văn hóa của mình.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng hội nhập và xu hướng tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ mỗi lúc càng lan tỏa, đi sâu vào nhiều lĩnh vực đời sống… Hòa Vang cũng tập trung phát triển các mô hình kinh tế vườn, gia trang ứng dựng công nghệ cao làm sao đảm bảo hài hòa hiệu quả kinh tế – sinh thái. Các nhà đầu tư cũng được xem xét, chọn lọc kỹ trước khi đầu tư phát triển tại địa phương. Huyện Hoà Vang tập trung ưu tiên bố trí vốn ngân sách đầu tư hỗ trợ địa phương xây dựng các vườn mẫu kinh tế, cải tạo vườn tạp theo tiêu chí nông thôn mới. Đây chính là chìa khóa để sớm thay đổi bộ mặt huyện Hòa Vang trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Vang: Từ huyện nông thôn mới sớm hướng đến thị xã xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO