Hải Dương: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 huyện, thành phố

Phạm Duy| 22/07/2022 23:15

Từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh Hải Dương đã triển khai đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính với tổng diện tích trên 155.000ha; xây dựng 1.493 điểm lưới địa chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 huyện, thành phố.

Trong đó, thành phố Hải Dương là đơn vị cấp huyện đầu tiên được lựa chọn để xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh, hiện đại do Sở TN&MT tỉnh làm chủ đầu tư. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập một số xã về thành phố Hải Dương, đến nay, đã chuẩn hóa dữ liệu không gian và chuyển đổi tập tin bản đồ số và cơ sở dữ liệu theo phạm vị đơn vị hành chính cấp xã tại 20/25 xã, phường. Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính tại 16/25 xã, phường.

Một số xã chưa hoàn thành nguyên nhân do nhà thầu thi công chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ. Công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp mới, cấp đổi) của thành phố còn chậm. Hồ sơ Giấy chứng nhận đa số là các bộ hồ sơ cũ được cấp theo nền bản bản đồ cũ, không đồng bộ với dữ liệu không gian của bản đồ địa chính mới.

Tại huyện Kim Thành - 1 trong 3 huyện của 3 tỉnh được lựa chọn theo Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kinh phí thực hiện hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Kim Thành do Bộ TN&MT đầu tư, Tổng Cục quản lý đất đai làm chủ đầu tư và giao cho Viện nghiên cứu quản lý đất đai trực tiếp thi công.

chuyen-doi-so.jpg
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhân tố quyết định để Hải Dương chuyển đổi số trong lĩnh vực TNMT 

Năm 2017, Viện nghiên cứu quản lý đất đai đã bàn giao trực tiếp cho UBND huyện Kim Thành các tài liệu: Dữ liệu thuộc tính địa chính; Dữ liệu không gian địa chính; Kho hồ sơ quét (Scan, trang A4); Sổ mục kê; Sổ địa chính (điện tử); Bản đồ địa chính số đã chuẩn hóa; Dữ liệu đặc tả địa chính; Báo cáo về quá trình vận hành thử nghiệm cơ sở dữ liệu; Cơ sở dữ liệu địa chính tích hợp của 21 xã, thị trấn vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của toàn tỉnh và việc khai thác, sử dụng sản phẩm tại cấp huyện còn hạn chế. Nguyên nhân do thiếu trang thiết bị, đường truyền, con người chưa sử dụng thành thạo phần mềm. Đối với diện tích đất nông nghiệp, sau dồn điền đổi thửa đến nay có biến động lớn nhưng chưa có kinh phí thực hiện đo đạc lại nên chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở TN&MT chủ trì, triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, mạng thông tin ngành tài nguyên môi trường và dữ liệu không gian địa chính tỉnh Hải Dương. Trong đó, giai đoạn I thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng thông tin ngành và dữ liệu không gian địa chính đất dân cư cho huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) và huyện Tứ Kỳ. Giai đoạn II, thực hiện đầu tư cho thành phố Chí Linh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 5 huyện, thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO