Hà Nội tinh giản biên chế hàng nghìn công chức, viên chức trong năm 2018

25/12/2017 12:24

(TN&MT) - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của TP. Hà Nội vừa được HĐND TP ban hành, trong năm 2018 Thủ đô sẽ giảm 225 công chức,...

(TN&MT) - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của TP. Hà Nội vừa được HĐND TP ban hành, trong năm 2018 Thủ đô sẽ giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị của Chính phủ, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2018.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 08 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu. Biên chế sự nghiệp: 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Như vậy, theo số lượng này, Hà Nội sẽ giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.

HĐND TP. Hà Nội giao UBND TP tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND Thành phố cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm 2018, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2018.
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích tại tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XV. Ảnh: hanoi.gov.vn.
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XV. Ảnh: hanoi.gov.vn.
Tiếp tục hoàn thành sắp xếp các cơ quan đơn vị: Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận huyên thị xã, các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp, Trung tâm Điều hành và giám sát CNTT Thành phố. Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

HĐND TP. Hà Nội cũng giao UBND TP thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh và các cơ chế, chính sách về phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là giáo dục, y tế) sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo tối đa nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, viên chức. Giao UBND Thảnh phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều chuyển công chức, viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước khi tuyển dụng.

Nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; nghiên cứu tiêu chí định lượng trong việc đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện đánh giá hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm nhằm đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

HĐND TP. Hà Nội cũng giao UBND TP tập trung giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước. Có bước đi phù hợp tiến tới tích hợp dữ liệu dùng chung, đồng bộ trên toàn thành phố.

Trước đó, sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, với 96/97 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 93,2%), đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của thành phố Hà Nội.
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tinh giản biên chế hàng nghìn công chức, viên chức trong năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO