Hà Nội thúc quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường

29/01/2018 19:00

(TN&MT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã chưa có báo cáo rà soát thống kê các điểm đen về ô nhiễm môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm,...

(TN&MT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã chưa có báo cáo rà soát thống kê các điểm đen về ô nhiễm môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 346/UBND-ĐT tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/06/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Thành phố.

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường theo kế hoạch của Thành phố của các cấp, các ngành bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. Hà Nội chấp thuận nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về thủ tục có liên quan đến đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công; các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách để làm cơ sở trong quá trình xem xét quyết định chủ trương đầu tư. 

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, chủ động xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.
Hà Nội thúc quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường.
Hà Nội thúc quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường.
Đối với nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về tăng biên chế cán bộ môi trường cấp huyện, bổ sung chức danh công chức chế độ tiền lương đối với cán bộ môi trường cấp xã, phường, thị trấn: Giao Sở Nội vụ chủ trì sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, không tăng biên chế theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, dừng nhiệm vụ (được giao tại Kế hoạch) về việc thành lập Tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng về môi trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư các dự án về môi trường, do nhiệm vụ này trùng với nhiệm vụ của Trung tâm xúc tiến đầu tư của Thành phố và Tổ công tác liên ngành Thành phố do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện chưa lập kế hoạch triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường; các quận, huyện, thị xã chưa có báo cáo rà soát thống kê các điểm đen về ô nhiễm môi trường theo Kế hoạch của UBND Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND Thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp theo quy định.

Để đảm bảo việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, được giao cụ thể tại kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/06/2017 của UBND TP; đồng thời, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và xây dựng nội dung báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP ngắn gọn, nêu rõ kết quả, số liệu của từng giải pháp, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị được giao; những khó khăn vướng mắc, biện pháp khắc phục.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thúc quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO