--Quảng cáo---

Hà Nội sẽ giám sát chặt thực hiện quy hoạch sử dụng đất

Đất đai - Tuyết Chinh - 14:06 17/01/2020

(TN&MT) - Năm 2020, TP Hà Nội tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Bùi Duy Cường, ngay từ đầu năm 2019, Sở TN&MT đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong công tác bảo vệ môi trường, đã tập trung triển khai hiệu quả Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa bổ sung các nội dung của “Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” trình TP trong năm 2020.

Năm 2020, Hà Nội tập trung giám sát chặt thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Ảnh minh họa

Đồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai quyết liệt Chỉ thị số 15/CT-UBND về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mục tiêu đến 31/12/2020 không còn sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn TP.

Cùng với đó là triển khai Kế hoạch số 232/KH-UBND về phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn TP Hà Nội, mục tiêu đến 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa. Sở cũng tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, nhằm cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn Thành phố.

Trong công tác thanh, kiểm tra năm 2019, Sở đã triển khai 71 đoàn thanh tra, kiểm tra; ban hành 30 Kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã và 584 phường, xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công và tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Đặc biệt, kiểm tra, rà soát và triển khai 21 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Qua đó đã kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi đất hoặc bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất 28 dự án với tổng diện tích 1.758,6ha; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn đối với 24 dự án với tổng diện tích 35,8ha; trình Chủ tịch UBND TP ban hành 42 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT với số tiền 924.390.235 đồng.

Về công tác quản lý đất đai năm 2020, ông Bùi Duy Cường cho biết, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Rà soát, sửa đổi các quyết định của thành phố liên quan đến công tác quản lý đất đai cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và thực tế của TP Hà Nội.

 “Đặc biệt, chúng tôi sẽ đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành giao đất dịch vụ trong năm 2020 theo chỉ đạo của UBND TP; đảm bảo xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc của cá nhân, hộ gia đình. Triển khai xây dựng Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) TP Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP”, ông Cường nhấn mạnh.

Bênh cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Hậu kiểm việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

  • Nghệ An: Phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai
    Đất đai - Đình Tiệp - 13:03 06/01/2020
    (TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định phê duyệt đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO