--Quảng cáo---
  • quy hoạch sử dụng đất

Sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu
Đất đai - Thúy Nhi - 10:06 26/05/2020
(TN&MT) - Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai… Đó là nội dung của Nghị quyết số 67/NQ-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ vừa mới ban hành.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO