--Quảng cáo---

Giao dịch điện tử đất đai tương ứng dịch vụ công trực tuyến

Đất đai - Thúy Nhi - 13:51 03/10/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT đang Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và các quy định có liên quan.

Theo Bộ TN&MT, Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai gồm 3 Chương, 22 Điều. Bên cạnh những quy định chung, Dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về: Giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; thời gian thực hiện, ứng phó sự cố …

T4
Dự thảo đã đề xuất những quy định cụ thể về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: MH

Theo Dự thảo Nghị định, nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và các tổ chức cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai minh bạch, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho sử dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan Nhà nước nếu cơ quan Nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương thức giao dịch điện tử, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Về phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tại địa phương được thực hiện giao dịch tương ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4. Theo đó, cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai công khai thông tin, cung cấp mẫu hồ sơ về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh, Sở TN&MT hoặc UBND cấp huyện.

Cụ thể về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cấp vào cổng thông tin điện tử như trên để tải và hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến nơi tiếp nhận. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ trả kết quả thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Còn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cấp vào cổng thông tin điện tử như trên để tải mẫu hồ sở thực hiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua mạng điện tử. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ. Trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện với trường hợp chưa đầy đủ, hợp lệ và thông báo trả hồ sơ với trường hợp đầy đủ, hợp lệ qua điện thoại, thư điện tử hoặc thông báo trên hệ thống giao dịch điện tử.

Sau đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai ký số và truyền thông tin điện tử cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). Cơ quan thuế ký số và truyền thông tin điện tử về Văn phòng và Văn phòng thông báo tới cơ quan, tổ chức, cá nhận thực hiện giao dịch điện tử.

Về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cơ bản thực hiện một số trình tự như ở mức độ 3. Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến các khoản nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận; thực hiện thủ tục đăng ký, xóa thế chấp, bảo lãnh, xóa đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, người sử dụng đất phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO