--Quảng cáo---

Gia hạn giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm cần những giấy tờ gì?

Tư vấn pháp luật - 17:34 04/07/2018

(TN&MT) – Công ty của tôi đã được cấp phép xả thải và giấy phép khai thác nước ngầm. Nhưng, 2 giấy phép này chỉ có thời hạn đến tháng 10/2018. Xin hỏi, bây giờ chúng tôi muốn gia hạn 2 loại giấy tờ trên thì phải chuẩn bị hồ sơ gồm những loại giấy tờ gì? Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chúng tôi sẽ nộp ở đâu? Trình tự, thủ tục xin gia hạn như thế nào?  

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, thành phần hồ sơ:

Hồ sơ gia hạn nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP bao gồm các loại giấy tờ sau: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép; Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Bản sao giấy phép đã được cấp.

Hồ sơ gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP bao gồm các loại giấy tờ sau: Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép; Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép; Bản sao giấy phép đã được cấp.

Trong khi đó, mẫu đơn, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

nuoc ngam
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thứ hai, nơi tiếp nhận hồ sơ:

Theo quy định,Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thứ ba, trình tự, thủ tục xin gia hạn 2 loại giấy phép trên:

Theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước: Thủ tục xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất như sau:

 Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung hoàn thiện mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo rõ lý do.

Sau đó, trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định báo cáo, nếu cần thiết kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh giấy phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không gia hạn giấy phép;

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;

Trường hợp phải lập lại báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ.

Cuối cùng, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO