Tư vấn pháp luật

Đối tượng và trình tự hưởng hỗ trợ tái chế

Phạm Oanh 17/10/2023 - 15:18

(TN&MT) - Bạn đọc Lê Hoài Thương (Đà Nẵng) hỏi: Tôi được biết, theo Luật Bảo vệ môi trường, doanh nghiệp trực tiếp tái chế các sản phẩm, bao bì quy định được hưởng hỗ trợ tái chế. Vậy xin hỏi, đối tượng cụ thể nào được hưởng hỗ trợ tái chế? Và, trình tự, thủ tục hỗ trợ tái chế được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

Đúng như bạn đã biết, theo Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, một số đối tượng sẽ được hỗ trợ tái chế, cụ thể: Dự kiến các doanh nghiệp trực tiếp tái chế các sản phẩm, bao bì quy định tại Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu theo quy định pháp luật thì được nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái chế để được xem xét hỗ trợ. Các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định thì không được hỗ trợ.

z4245495158653_55b9524fa2fcbcdb0cc021f4f2fe67a3.jpg
Ảnh minh họa

Khối lượng sản phẩm, bao bì được tái chế trong các trường hợp dưới đây sẽ không được hỗ trợ: Đã được tính thực hiện trách nhiệm tái chế cho nhà sản xuất, nhập khẩu; Không đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc; Tái chế từ sản phẩm, bao bì nhập khẩu (phế liệu nhập khẩu).

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tái chế

Căn cứ Điều 82 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì quy định như sau: Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của năm tiếp theo theo đề xuất của Hội đồng EPR quốc gia;

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính lập hồ sơ đề nghị gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 hằng năm để được xét duyệt hỗ trợ.

Hội đồng EPR quốc gia thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị hỗ trợ tài chính của cơ quan, tổ chức và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định và các đề nghị hỗ trợ tài chính theo đề nghị của Hội đồng EPR quốc gia;

Tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện thông báo và ký kết hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ trợ tài chính;

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng ký kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối tượng và trình tự hưởng hỗ trợ tái chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO