--Quảng cáo---

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực khác - 00:00 25/10/2016

(TN&MT) – Theo quy định của pháp luật về đo đạc bản đồ, những hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ nào phải có giấy phép và điều kiện để tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là gì?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ, các hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm:

-Khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

- Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.

- Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính.

- Thành lập bản đồ hành chính.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý.

- Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý.

- Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.

- Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Trong khi đó, Điều 11, Nghị định trên, tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép; Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp; Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

- Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

- Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO