Điện Biên: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 33,97%

01/03/2019 09:50

(TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97% năm 2019.

Với mục tiêu chung giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương và các nhóm dân cư; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã thuộc Chương trình 135; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản.

Điện Biên đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 33,97 % trong năm 2019
Điện Biên đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 33,97 % trong năm 2019

Theo đó, mục tiêu cụ thể là tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 33,97% (giảm 3,49%/năm); các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 5,45%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 43,45%/tổng số hộ dân tộc thiểu số; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thị, thành phố tập trung triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, đảm bảo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, mua sắm phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Đầu tư, xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn dùng quanh năm và sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước và đóng góp của nhân dân. Vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 33,97%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO