Môi trường

Điện Biên kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hoàng Châu 18/09/2023 - 12:57

(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-QBVR ngày 31/8/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông.

Theo đó, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót trong quá trình chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

a1(1).jpg
Cán bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên kiểm tra việc quản lý sử dụng tiền DVMTR tại bản Mường Luân 1,2 xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông

Tại các buổi kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn 2 huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên kiểm tra với các nội dung như: Việc tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Công tác tuần tra, bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR của cộng đồng, thôn, bản. Kết quả thu - chi tiền DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản.

Qua kiểm tra chủ rừng là cộng đồng thôn, bản cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản chủ yếu được phân chia đều cho các hộ gia đình trong cộng đồng và sử dụng vào mục đích chung, có sự đồng thuận của toàn thể người dân trong thôn, bản. Các khoản chi cơ bản đã được ghi chép trong sổ sách.

a2(1).jpg
Kiểm tra việc quản lý sử dụng tiền DVMT tại bản Hộ và bản Kép xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa

Bên cạnh đó, cán bộ Quỹ tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại như: Việc ghi chép sổ tay chi trả DVMTR của một số cộng đồng còn tẩy xóa, chưa khoa học; việc quản lý sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng ghi chép vào nhiều cuốn sổ tay khác nhau; quá trình sử dụng, chi tiêu quỹ cộng đồng của một số bản chưa có chứng từ và chưa ghi chép đầy đủ vào sổ tay chi trả DVMTR.

Để Ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản hoàn thiện ghi chép các khoản chi từ tiền dịch vụ môi trường rừng của bản đầy đủ, rõ ràng và chi tiết vào sổ tay chi trả DVMTR. Cán bộ Quỹ tỉnh Điện Biên đề nghị UBND các xã chỉ đạo, hướng dẫn cộng đồng thôn, bản ghi chép đầy đủ, chi tiết các khoản chi vào Sổ tay chi trả DVMTR; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR đối với các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản; tiếp tục tuyên truyền công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đối với các chủ rừng góp phần mang lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực hiện các chính sách chi trả DVMTR.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO