--Quảng cáo---

Đánh giá trữ lượng khoáng sản tại Lào Cai và Quảng Ninh

Ngành TN&MT - Mai Đan - 13:59 09/12/2020

(TN&MT) - Sáng 9/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với các mỏ: mỏ đồng Sin Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và mỏ than Khe Tam, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Ông Phạm Quốc Duy - đại diện Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - Xí nghiệp Địa chất 109, đơn vị tư vấn lập Báo cáo kết quả thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng phần sâu đến mức -600m mỏ đồng Sin Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Báo cáo đã tổng hợp được các tài liệu địa chất mỏ, làm rõ đối tượng thăm dò nâng cấp trữ lượng và nâng cấp các khối tài nguyên 333 thuộc thân quặng TQ3, TQ7 khu Đông mỏ đồng Sin Quyền chuyển thành cấp trữ lượng 122 trong phạm vi giấy phép khai thác.

Ngoài ra, đánh giá chất lượng quặng và điều kiện khai thác mỏ phục vụ các công tác thiết kế khai thác sau này, đánh giá tài nguyên các khoáng sản đi kèm trong quặng đồng như: S, TR2O3, Fe, Au và Ag.

Báo cáo cơ bản đã làm rõ được cấu trúc địa chất, đặc điểm hình thái cấu tạo các thân quặng đặc điểm TQ3, TQ7 phần dưới sâu -600 m, đánh giá được đặc điểm địa chất thủy văn - địa chất công trình và điều kiện khai thác các thân quặng đồng trong mỏ. Bên cạnh đó báo cáo tính toán trữ lượng của một số thân quặng phu trong khu vực thăm dò là thân quặng TQ9, TQ11.

Ông Đỗ Văn Định - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc qua cho biết: Ngày 23/11/2020, Chủ đầu tư (Tổng Công ty Khoáng sản - TKV) và đơn vị tư vấn đã hoàn thiện báo cáo và có văn bản trình Hội đồng. Văn phòng Hội đồng và các phản biện đã kiểm tra, xem xét. Kết quả cho thấy, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các phản biện, của Văn phòng Hội đồng và kết luận của Hội nghị kỹ thuật.

Một số vấn đề còn tồn tại trong báo cáo là số lượng mẫu phân tích hóa nhóm (28 mẫu) hạn chế so với quy mô của mỏ, chỉ phân tích 4 chỉ tiêu Au, Ag, S, TFe, không phân tích phổ ICP 13 chỉ tiêu để xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại hiếm, phóng xạ… Công tác khoanh nối thân quặng khu vực tuyến TXIII, TXIV, TXV, TXVI có độ tin cậy còn hạn chế do tại khu vực này quặng hóa xuống dưới sâu biến đổi khá phức tạp.

“Khối lượng công trình thăm dò khoan và lấy mẫu các loại theo đề án còn một số hạn chế, tuy vây, kết hợp với tài liệu báo cáo thăm dò năm 1975 và tài liệu thăm dò nâng cấp giai đoạn trước được Hội đồng phê duyệt năm 2015 cho phép khoanh nối và đánh giá trữ lượng, tài nguyên các thân quặng chính TQ.3, TQ.7 và thân quặng TQ.9, TQ.11 đến mức -600m”, ông Đỗ Văn Định đánh giá.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua báo cáo với trữ lượng tài nguyên cấp 122 là 16.112.000 tấn quặng nguyên khai và 7 khối tài nguyên cấp 333 với tổng tài nguyên khoảng 3 triệu tấn quặng nguyên khai. Theo Thứ trưởng, đây là những con số đã được thẩm tra và ghi nhận, vì thế, các ủy viên Hội đồng rà soát lại lần nữa và có ý kiến.

Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Khe Tam, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Danh Tuyên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, đơn vị tư vấn cho biết: Công tác thăm dò nhằm thăm dò đánh giá trữ lượng từ mức cao -350m đến -600m, đánh giá triển vọng tài nguyên từ mức cao -600m đến -1.200m phục vụ các giai đoạn thăm dò tiếp theo. Mục tiêu trữ lượng cấp 122 dự kiến sau thăm dò từ mức cao -350m đến -1.200m là 79.077 nghìn tấn.

Về kết quả tính trữ lượng, tổng trữ lượng và tài nguyên than trong phạm vi Giấy phép thăm dò từ mức cao -350m đến -1000m là 75.438 nghìn tấn gồm trữ lượng cấp 122 là 49.279 nghìn tấn, tài nguyên cấp 333 là 26.159 nghìn tấn. Theo ông Nguyễn Xuân Toán (Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia), trữ lượng sau thăm dò đạt 63% so với mục tiêu Đề án đặt ra. Nguyên nhân trữ lượng giảm so với mục tiêu đề án là do một số vỉa than bị vát mỏng, có nhiều ô cửa sổ không than, sét than, nhiều khối chứa đạt mạng lưới thăm dò phải hạ cấp xuống tài nguyên cấp 333.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Khe Tam đã tổng hợp được tài liệu thu thập trong quá trình thăm dò, đánh giá chất lượng và tính trữ lượng, tài nguyên than trong khu thăm dò. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) và đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện báo cáo để trình Hội đồng phê duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO