Đà Nẵng: Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp

Phạm Yến| 11/09/2020 11:22

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn số 6020 về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid -19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả cách chính sách, giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã ban hành trong thời gian qua; trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng, ban hành các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Cuộc điều tra nhằm đánh giá hiệu quả cách chính sách, giải pháp hỗ trợ trong thời gian qua để có cơ sở tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN

Vào tháng 4/2020, Tổng cục Thống kê đã triển khai cuộc điều tra đánh giá tác động của dịch COVID-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và nhận được sự đánh giá cao từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp.

Cuộc điều tra lần này thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT, ngày 7/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thực hiện thu thập thông tin từ ngày 10/9 đến ngày 20/9/2020 bằng hình thức điều tra trực tuyến (web-form). Mỗi doanh nghệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp và tự điền thông tin vào phiều điều tra.

Nội dung điều tra bao gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra (tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, mã số thuế, loại hình kinh tế, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính); tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19; đánh giá hiệu quả các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do dịch COVID-19; thông tin chuyên đề về năng lực cạnh tranh của dn.

Để cuộc điều tra đảm bảo theo đúng chất lượng, tiến độ UBND TP. Đà Nẵng đã đè nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung:

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án của Trung ương và Kế hoạch của thành phố Đà Nẵng; Cung cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin cho các DN; Chỉ đạo các Chi cục Thống kê quận, huyện tổ chức triển khai cuộc điều tra đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Cục thuế thành phố phối hợp với Cục Thống kê thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục đích, thời gian và tàm quan trọng của cuộc điều tra. Các Chi cục thuế quận, huyện phối hợp với Chi cục Thống kê quận, huyện  trong công tác tuyên truyền và thu thập thông tin thuộc địa bàn quản lý.

UBND các quận huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc điều tra. Đề nghị Hội Doanh nghiệp các quận, huyện có văn bản chỉ đạo các DN hội viên thực hiện kê khai thông tin vào phiếu theo hướng dẫn của ngành thống kê.

Các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp; Cung cấp thông tin trung thực, chính xác đầy đủ và đúng thời hạn; Chủ động liên hệ với cơ quan thống kê để được hướng dẫn về nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với cuộc điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của các doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO