Đã có Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động tại Nghệ An

Đình Tiệp| 26/03/2020 20:46

(TN&MT) - Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quy chế nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 05/4/2020.

Quy chế này quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống quan trắc không khí xung quanh, nước mặt, khí thải, nước thải tự động, liên tục trên địa bàn theo đúng quy định; rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự dộng, liên tục trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức làm việc với các chủ nguồn thải đã lắp đặt thiết bị Quan trắc môi trường tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng hệ thống theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh

Cùng với đó, giám sát dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải, tự động liên tục; đánh giá kết quả quan trắc tự động theo giá trị trung bình ngày (24 giờ) của các kết quả đo và so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải; xem xét việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường tự động với bên ngoài khi có yêu cầu; tổng hợp, truyền số liệu quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định…

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục và nhu cầu thực tế của công tác quản lý môi trường, Sở TN&MT đề xuất với cơ quan có thẩm quyền nhu cầu mở rộng hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục do nhà nước đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc quản trị thông tin dữ liệu của hệ thống đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin, dữ liệu và hệ thống mạng kết nối nhận, truyền dữ liệu theo quy định…

KCN VSIP Nghệ An – Một trong số các đơn vị phải lắp đặt quan trắc tự động, liên tục

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của các Chủ nguồn thải trên địa bàn Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.

Trách nhiệm của Chủ nguồn thải phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành, kết nối, truyền dữ liệu và xử lý sự cố; đầu tư, lắp đặt và vận hành Trạm cơ sở đảm bảo các yêu cầu và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định.

Thực hiện việc kiểm soát chất lượng của các trạm quan trắc tự động trước khi hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba theo quy định hiện hành; duy trì nguồn điện và đường truyền dịch vụ internet tốc độ cao cho hoạt động của Trạm cơ sở đảm bảo việc giám sát nguồn thải và truyền dữ liệu được liên tục 24/24 giờ;…

Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/4/2015 thì tỉnh Nghệ An có 20 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc môi trường tự động nhưng đến nay chưa lắp đặt được hết tất cả các cơ sở nêu trên.

Các trạm quan trắc tự động gửi kết quả về máy chủ đặt tại Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An theo blog 5 phút/lần

“Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 20 đơn vị phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 14/20 đơn vị triển khai công việc này” – Ông Lê Văn Hưng – Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Nghệ An, cho hay.

Theo ông Hưng, các trạm quan trắc được lắp đặt nêu trên sẽ tự động gửi kết quả về máy chủ đặt tại Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An theo blog 5 phút/lần để theo dõi một cách khách quan, liên tục và đầy đủ quá trình xả thải ra môi trường 24/24h. Khi mức độ xả thải vượt ngưỡng cho phép, phần mềm sẽ cảnh báo theo các mức dấu hiệu về Sở Tài nguyên môi trường, trên cơ sở đó sẽ đưa ra cảnh báo cho doanh nghiệp và ngành có các biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu lắp đặt vào năm 2018 đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên chưa xử lý được đơn vị nào nếu có kết quả xả thải vượt chuẩn cho phép được báo về trung tâm đầu mối theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã có Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động tại Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO