--Quảng cáo---
  • Cuộc thi ảnh "Đà Nẵng - Hành động vì thiên nhiên"

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng” năm 2020
Môi trường - Nam Khang - 17:29 08/10/2020
(TN&MT) - Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 06/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị công tác tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng” (sau đây gọi là cuộc thi), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO