--Quảng cáo---
  • cong trinh nghien cuu

Ứng dụng các công trình nghiên cứu KHCN vào bảo vệ môi trường
Khoa học & Công nghệ - Thu Trang - 11:26 09/03/2021
(TN&MT) - Trong xu thế hội nhập hiện nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) là một yếu tố tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế của đất nước và việc hội nhập quốc tế thành công. Trước tình hình đó, trong thời gian vừa qua, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tiên phong, đi tắt đón đầu trong việc xây dựng Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020”, mã số TNMT.04/16-20.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO