--Quảng cáo---

Công đoàn cơ sở đóng góp cho hoạt động Công đoàn PV GAS

Doanh nghiệp - doanh nhân - Hồ Cầm - 09:48 26/11/2020

(TN&MT) - Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn PV GAS vừa qua, các công đoàn cơ sở đã đóng góp nhiều giải pháp hay thiết thực, để phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong chăm lo cho người lao động và đồng hành cùng hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Công đoàn KVT: Giải pháp thúc đẩy phong trào đóng góp ý tưởng sáng kiến

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) là một trong những đơn vị thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có phong trào sáng kiến, cải tiến (SKCT) phát triển mạnh, đạt hiệu quả cao. Để đạt được kết quả đó, KVT đã có nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thúc đẩy phong trào phát triển, trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của công ty. 

 

Tham luận của KVT

Cụ thể: Công ty đã xây dựng quy trình tiếp nhận, đánh giá và triển khai ý tưởng sáng kiến, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong việc thu thập, đánh giá và triển khai các ý tưởng, đảm bảo các sáng kiến phải thực chất, đúng người, đúng việc. Các đồng tác giả phải là người đóng góp thực sự, tránh trường hợp số lượng đồng tác giả trong một sáng kiến quá nhiều. Ban Giám đốc Công ty luôn khuyến khích sự sáng tạo của tất cả CBCNV, không chỉ là các giải pháp về cải hoán các thiết bị sản xuất/cơ sở vật chất phục vụ sản xuất mà còn là các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý, cải cách thủ tục hành chính, thể hiện tinh thần Kaizen. Việc tiếp nhận các ý tưởng sáng kiến được tổ chức qua nhiều kênh khác nhau như: Phần mềm đăng ký ý tưởng sáng kiến, email, kiến nghị trong các biên bản họp giữa Giám đốc Công ty và các bộ phận, đảm bảo tất cả các CBCNV đều có thể dễ dàng đóng góp các ý tưởng sáng kiến, cải tiến;…

 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phong trào thi đua SKCT, hằng năm Công đoàn KVT phối hợp với Ban Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua SKCT với nội dung và chỉ tiêu thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ SXKD.Đặc biệt, KVT xây dựng mô hình các Tổ chuyên gia nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức chuyên sâu, đào tạo kiến thức kỹ năng cho CBCNV Công ty, tạo nền tảng để phát huy tính sáng tạo của CBCNV. Tất cả các ý tưởng sáng kiến ở KVT đều được phân loại và gởi đến các Tổ chuyên gia để đảm bảo có các nhận xét, đánh giá chuyên sâu từng chuyên môn. Các ý tưởng còn tranh luận, chưa thống nhất giữa các Tổ chuyên gia sẽ được Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) Công ty, do Giám đốc chủ trì xem xét. Tất cả các ý tưởng đều được Hội đồng KHCN Công ty xem xét, đánh giá trực tiếp thay vì được sàng lọc ở từng bộ phận như cách làm trước đây.

Với nhiều giải pháp hữu hiệu, phong trào SKCT ở KVT phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực trong SXKD, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu… Giai đoạn 2017 – 2019, toàn KVT có tổng số 78 sáng kiến được đưa vào ứng dụng trong thực tế, giá trị làm lợi ước tính hơn 119 tỷ đồng. Đặc biệt, nếu trước đây, các ý tưởng sáng kiến chủ yếu tập trung ở các giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất thì hiện nay số lượng ý tưởng sáng kiến liên quan đến việc cải tiến quy trình, thủ tục hành chính tăng so với trước đây. Cụ thể, giai đoạn 2013 – 2016 trong tổng số 181 sáng kiến ở KVT không có sáng kiến nào liên quan đến công tác quản lý thì đến giai đoạn 2017 – 2020 số lượng sáng kiến liên quan đến công tác quản lý là 11/115, chiếm tỷ lệ 9,5%. Bên cạnh đó, số lượng CBCNV tham gia phong trào sáng kiến đã mở rộng nhóm đối tượng, không chỉ tập trung ở một số cá nhân nhất định mà có sự lan tỏa trong toàn thể CBCNV.

Công đoàn KCM: Tham gia tích cực vào phong trào xây dựng VHDN

Với nhận thức “Văn hóa mạnh, thành công lớn”, Ban lãnh đạo Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã sớm định hướng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) với bản sắc riêng biệt, phù hợp với sự mệnh và tầm nhìn của Công ty và của PV GAS. Sau hơn 9 năm quyết liệt tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và xây dựng VHDN, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, KCM luôn là 1 tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. VHDN KCM với 4 giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” đã thấm nhuần trong từng CBCNV, trở thành nếp nghĩ, thói quen làm việc hàng ngày, góp phần tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm cao và đoàn kết trong toàn Công ty.

Tham luận của KCM

Công đoàn KCM cũng tích cực trong việc xây dựng và vun đắp các giá trị văn hóa cốt lõi của KCM trong lao động sản xuất và đời sống văn hóa tinh thần của CBCNV. Công đoàn phối hợp với chính quyền để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm. Công đoàn KCM và các Tổ Công đoàn đóng vai trò hạt nhân trong công tác tổ chức team building, hội thao cho CBCNV, mang lại sự tương tác và kết nối trong toàn thể CBCNV. Công đoàn cũng chủ trì công tác phát động và thực hiện tổ chức bình xét các ý tưởng, sáng kiến cải tiến, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của KCM.

 

Với định hướng và cam kết thực hiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty trong xây dựng và phát triển VHDN, cùng với nhân lực trẻ, nhanh chóng tiếp nhận và hòa nhập VHDN, trong thời gian tới, KCM định hướng sẽ tiếp tục củng cố và làm giàu hơn nữa những giá trị VHDN. Trong đó tổ chức Công đoàn Công ty tiếp tục tham gia tích cực, phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, lan tỏa VHDN, nâng cao uy tín của cán bộ công đoàn, thấu hiểu và truyền đạt giá trị cốt lõi của VHDN cho CBCNV.

Công đoàn KĐN với công tác ATVSLĐ và quản lý mạng lưới ATVSV

Nhận thức vai trò quan trọng của mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, Công đoàn KĐN quan tâm củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới này, đồng thời không ngừng cải tiến, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý mạng lưới ATVSV. Nhờ đó, mạng lưới ATVSV KĐN từng bước kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Hiện nay, mạng lưới ATVSV KĐN có 45 người. Các ATVSV đều được đào tạo, huấn luyện kiến thức về ATVSLĐ, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao qua các năm. Mỗi ca, kíp đều bố trí 1 ATVSV để thực hiện cơ chế giám sát, nhắc nhở và phát hiện kịp thời các hành động mất an toàn để ngăn ngừa các sự cố, tai nạn và đảm bảo vệ sinh môi trường lao động.

ATVSV KĐN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn lao động cho mọi hoạt động trong công trình khí,

ATVSV KĐN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn lao động cho mọi hoạt động trong công trình khí, phát hiện ngăn ngừa kịp thời các tại nạn sự cố có thể xảy ra. Từ 2016 đến nay mạng lưới ATVSV đã đóng góp hơn 197 kiến nghị giúp ngăn ngừa các nguy cơ ngây mất an toàn trong hoạt động SXKD tại đơn vị; nổi bật với thành tích Giải Nhất cuộc thi trực tuyến ATVSV do PV GAS tổ chức; Giải Nhì cuộc thi ATVSV giỏi toàn ngành Dầu khí do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức; Giải Nhì cuộc thi AT-PCCC do PV GAS tổ chức; Giải Nhì hội thi PCCC do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức;…

Từ những hoạt động trên có thể thấy, Công đoàn KĐN đã thực hiện tốt vai trò của mình được quy định trong Luật ATVSLĐ; xây dựng và quản lý hiệu quả mạng lưới ATVSV; Tham gia tích cực vào các hoạt động AT, PCCN của Công ty, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ATVSLĐ, không có tai nạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong nhiều năm liền; góp phần giúp KĐN duy trì hoạt động sản xuất liên tục, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao.

  • Công ty DVK, KĐN và KVT: Trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019
    Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 22:38 16/06/2020
    (TN&MT) - Nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp của các cá nhân và tập thể trong phong trào sáng kiến sáng tạo năm 2019 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 11/6/2020 tại TP. Vũng Tàu, Công ty Dịch Vụ Khí (DVK), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) và Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) phối hợp tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận cho các cá nhân - tập thể được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty năm 2019.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO