--Quảng cáo---

Chuyển mục đích sử dụng đất, nộp hồ sơ ở đâu?

Tư vấn pháp luật - 13:51 23/08/2019

(TN&MT) - Bạn đọc có địa chỉ email Bi Bon <mjtrangvn@gmail.com> gửi thư tới Báo Tài nguyên và Môi trường hỏi: Tôi có một thửa đất ở Huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất". Trong đó có một phần đất là "Đất ở lâu dài" và một phần là "Đất trồng cây lâu năm". 

chuyen muc dich
Ảnh minh họa

Nay, tôi muốn xin điều chỉnh mục đích sử dụng để chuyển phần đất trồng cây sang đất ở  lâu dài. Tôi đã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất hỏi thủ tục thì họ bảo về xã, cụ thể là bộ phận địa chính xã để nộp hồ sơ. Tôi về xã thì họ đưa cho 1 tờ giấy viết tay các nội dung cần thiết, rồi cầm mà không nói gì cũng như tiếp nhận hồ sơ nào cả. Tôi lại quay về Phòng TN&MT hỏi thì họ bảo thủ tục thế là đủ.

Tôi không có bằng chứng nào để lưu lại về việc họ không nhận hồ sơ, không ký giấy tờ, không hẹn lại, không trả lời tôi. Vậy tôi có thể làm bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Quy trình đính kèm (Trang tin Huyện Thạch Thất công bố: http://thachthat.hanoi.gov.vn/) để gửi theo đường bưu điện đến tận tay họ để làm bằng chứng là đã chuyển hồ sơ không? Hay tôi phải làm gì để có thể được giải quyết việc này?

Xin Quý Báo tư vấn giúp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Vấn đề bạn hỏi, VPLS Hanel tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 60 Nghị định 43 năm 2014 quy định: Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó bạn hoàn toàn được quyền nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào Điều 10 Luật đất đai năm 2013 quy định thì diện tích đất trồng cây lâu năm của gia đình bạn thuộc nhóm đất nông nghiệp và thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở như sau:

* Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất:

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định  về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

* Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Bước 1: Bạn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc UBND cấp huyện. Cụ thể là bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất.

Bước 2: Trong thời hạn (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để thực hiện các công việc sau:

+ Xem xét, xác nhận nhu cầu sử dụng đất vào đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; xác nhận việc chấp hành pháp luật đất đai ở địa phương vào Bản cam kết của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất; xác nhận và đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đối với các trường hợp có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ;

+ Trích lục bản đồ thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng (đối với khu vực đã hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính); đối với khu vực chưa hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc trường hợp xin chuyển mục đích một phần thửa đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội lập bản trích đo địa chính thửa đất;

+ Thông báo công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tổ dân phố, khu dân cư nơi có thửa đất đối với trường hợp xét thấy đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian (15) ngày làm việc;

+ Lập biên bản kết thúc công khai; sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã không quá (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc cần bổ sung hồ sơ thì trong thời gian (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc trong thời gian (10) ngày làm việc, cụ thể như sau:

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ra thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do gửi cho UBND cấp xã và người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện các bước tiếp theo:

+ Thẩm định sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm tra các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp cần phải kiểm tra);

+ Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan. Trường hợp đủ điều kiện thì lập Tờ trình, dự thảo quyết định trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi UBND cấp xã và người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết; thời gian thực hiện (05) ngày làm việc kể từ ngày làm việc nhận đủ văn bản cung cấp thông tin của các phòng, ban chuyên môn.

Bước 4: UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quy định về nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, quy định cụ thể về quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng sau khi chuyển mục đích sử dụng đất; phân công trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định; thời gian giải quyết không quá (05) ngày làm việc.

* Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 01 kèm theo Thông tư 30/2014 của Bộ tài chính - bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy cam kết về việc lựa chọn thửa đất để xác định diện tích trong hạn mức đất ở;

- Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả (bản chính - nếu có);

- Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực - nếu có);

- Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất và nộp tiền sử dụng đất (theo mẫu);

- Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) (bản chính).

* Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO