--Quảng cáo---
  • chất nạo vét

Đánh giá chi tiết, mức độ ảnh hưởng khu vực nhận chìm
Biển đảo - Phan Phương - 11:01 17/11/2020
(TN&MT) - Không chỉ quy định một cách rõ ràng, chi tiết về thành phần chất nạo vét, đảm bảo các hoạt động nạo vét không làm ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và phát sinh ô nhiễm, tại Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT còn quy định chặt chẽ về khu vực đề xuất nhận chìm cũng cần phải điều tra, đánh giá một cách kỹ lưỡng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO