--Quảng cáo---

Chất lượng môi trường tại Khu công nghiệp Mai Sơn chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm

Môi trường - Nguyễn Nga - 14:52 04/06/2020

(TN&MT) - Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 1 Khu công nghiệp Mai Sơn (xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn) đã đi vào hoạt động. Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, tổng hợp số liệu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy: Chất lượng môi trường trong Khu công nghiệp Mai Sơn năm 2019 chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, được UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư Khu công nghiệp Mai Sơn được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 8/11/2006, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 và Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/3/2017. Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 17/12/2007.

Hiện nay, Khu công nghiệp Mai Sơn đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giai đoạn I. Các hạng mục chính gồm: Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; Đường giao thông nội bộ trong khu công nghiệp; Hệ thống cấp nước và các hạng mục khác.

Tính đến 31/12/2019, đã có 10 Doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp Mai Sơn. Với các loại hình sản xuất: Chế biến nông sản, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, san chiết gas, sản xuất than sinh học, nhũ tương nhựa đường, năng lượng mặt trời.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, qua tổng hợp số liệu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy: Chất lượng môi trường trong Khu công nghiệp Mai Sơn năm 2019 chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Cụ thể, về chất lượng môi trường không khí, các dự án thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Mai Sơn phần lớn là của các Nhà đầu tư có loại hình sản xuất ít ảnh hưởng đến môi trường không khí.

Có một số dự án phát sinh khí thải từ hoạt động của lò sấy (do sử dụng gỗ, mùn cưa làm chất đốt); hoặc phát sinh mùi như hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La. Tuy nhiên, theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2019 đối với môi trường không khí, tiếng ồn hầu hết các cơ sở đang hoạt động trong Khu công nghiệp đều đảm bảo theo quy định, không có cơ sở nào có thông số khí thải, tiếng ồn vượt quy chuẩn. Riêng hoạt động của Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La trong năm 2019 có 1 lượt phản ánh của nhân dân về tình trạng gây ô nhiễm mùi, khói bụi, tiếng ồn, qua kiểm tra, xác minh, đo đạc các thông số môi trường không khí cho thấy có 1/6 thông số của 2 mẫu khí khu vực dân cư vượt giới hạn cho phép của QCVN 05/2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn (vượt 1,01 và 1,04 lần).

Chất lượng môi trường đất, công tác thi công, xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng trong Khu công nghiệp Mai Sơn triển khai chưa đồng bộ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, do đó, các tác động đến môi trường đất trong quá trình thi công là rất nhỏ. Các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp đều tiến hành xây dựng nhà xưởng đảm bảo các yếu tố kỹ thuật như nền đổ bê tông, kết cấu khung thép, tường xây gạch, mái lợp tôn... Hoạt động sản xuất chỉ diễn ra trong các nhà xưởng, chất thải phát sinh của các doanh nghiệp đều được thu gom phân loại và có kho chứa cơ bản đảm bảo yêu cầu. Vì vậy, quá trình sản xuất hầu như không ảnh hưởng đến môi trường đất.

Chất lượng môi trường trong Khu công nghiệp Mai Sơn năm 2019 chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Về môi trường nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mai Sơn chưa hoàn thiện. Ban Quản lý Khu công nghiệp đang triển khai xây dựng tuyến kênh xả thải từ Khu công nghiệp ra suối Nậm Pàn, do đó chưa có các tác động đến môi trường nước mặt.

Hiện nay, chỉ có nước thải của Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La xả thải ra suối Nậm Pàn (khoảng 3.750 m3/ngày đêm), song Nhà máy đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng và được UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nước thải phát sinh sau khi xử lý được Nhà máy tuần hoàn tái sử dụng khoảng 80%, lượng nước thải ra môi trường khoảng 960 m3/ngày đêm.

Nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trong Khu công nghiệp đa phần là nước thải sinh hoạt, ước tính khoảng 28 m3/ngày; toàn bộ nước thải sinh hoạt đều được xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp và sinh hoạt phát sinh trong Khu công nghiệp Mai Sơn khoảng gần 7 tấn/ngày, chủ yếu là chất thải rắn sản xuất (lượng vỏ sắn, bã sắn tươi) tại Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La, lượng chất thải này chỉ phát sinh trong thời gian niên vụ sản xuất của Nhà máy (6 tháng/năm). Doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung ứng cho các đơn vị khác làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh. Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ 2 cơ sở chế biến gỗ (như mùn cưa, đầu mẩu gỗ thừa...) cung cấp cho Nhà máy sản xuất than sinh học làm nguyên liệu sản xuất; do đó tổng lượng chất thải rắn trong Khu công nghiệp Mai Sơn thải ra môi trường là không đáng kể, chủ yếu là rác thải sinh hoạt.

Về chất thải nguy hại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 5 kg/ngày, chủ yếu là rẻ lau dầu mỡ, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang... Các doanh nghiệp đã tự thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý, đảm bảo đúng quy định.

  • Chất lượng môi trường tỉnh Sơn La diễn biến ổn định
    Môi trường - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 11:07 19/05/2020
    (TN&MT) - Năm 2019, UBND tỉnh Sơn La giao Trung tâm Quan trắc TN&MT, Sở TN&MT Sơn La triển khai quan trắc tại 114 điểm gồm: 40 điểm môi trường không khí, 41 điểm môi trường nước mặt, 14 điểm môi trường nước dưới đất, 19 điểm môi trường đất và trên địa bàn 12 huyện, thành phố.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO