--Quảng cáo---
  • cập nhật cơ sở dữ liệu

Cập nhật dữ liệu không gian địa lý quốc gia bằng tư liệu ảnh viễn  thám
Ngành TN&MT - Thủy Nguyễn - 16:49 11/12/2020
(TN&MT) - Từ kết quả nghiên cứu khoa học, nhóm nghiên cứu của Cục Viễn thám quốc gia đã đưa ra giải pháp hữu hiệu cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ cập nhật dữ liệu không gian địa lý quốc gia bằng tư liệu ảnh viễn thám và đề xuất được quy trình công nghệ bán tự động phân loại ảnh viễn thám và cập nhật dữ liệu nền địa lý.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO