Làm tốt vai trò quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Việt Anh| 26/12/2022 15:24

(TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) sáng 26/12, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm năm 2022.

Bà Đặng Thị Liên, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám cho biết, năm 2022, Trung tâm đã tích cực triển khai các dự án “xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia”, đẩy mạnh thực hiện đề án đặc thù “Ứng dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”; hoàn thành 100% khối lượng công việc các hạng mục dự án “Xây dựng hệ thống thông tin đa thời gian về đất ngập nước và khu bảo tồn thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học”.

Cùng với đó, Trung tâm cũng làm tốt các nhiệm vụ xây dựng, cập nhật và phát hành thông tin về danh mục dữ liệu viễn thám quốc gia và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, lưu trữ dữ liệu viễn thám.

z3989107259590_b3d8f4fcaf2152b50589825ef9521a47.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm cũng tăng cường thực hiện các nhiệm vụ tự khai thác như: “Phân tích giải đoán ảnh viễn thám” thuộc dự án: “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”; Hợp tác cung cấp dữ liệu ảnh; suy giải các yếu tố nội dung chuyên đề và tích hợp, phân tích, xử lý dữ liệu.

Về kế hoạch năm 2023, bà Đặng Thị Liên cũng cho biết, Trung tâm tiếp tục thực hiện dự án, nhiệm vụ về xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Đề án đặc thù chuyên môn thường xuyên “Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường”; thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp phương pháp địa vật lý – hải dương xác định dịch chuyển bờ ngầm và địa chất tầng nông đới bờ phục vụ đánh giá, dự báo xâm thực bờ biển và đề xuất một số giải pháp phòng, chống xâm thực dải ven biển Việt Nam”.

Đối với nhiệm vụ công bố, phát hành thông tin, Trung tâm tiếp tục thực hiện việc thu thập và công bố thông tin về dữ liệu viễn thám thu nhận mới định kỳ hàng tháng, thông tin được công bố trên trang website của Cục Viễn thám quốc gia.

Đối với công tác thu thập, quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu chuyên đề của các dự án được thực hiện tại Cục Viễn thám quốc gia, năm 2023, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa các thông tin về dữ liệu trong kho tư liệu viễn thám của Cục; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất do Cục Viễn thám quốc gia giao; Xây dựng, đăng ký đề xuất nhiệm vụ đề án, dự án chuyên môn mở mới năm 2023.

Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường, khai thác một số công việc ứng dụng công nghệ Viễn thám, GIS và xây dựng CSDL; mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ viễn thám, GIS và xây dựng Cơ sở dữ liệu; cung cấp dữ liệu ảnh viễn thám trong hoạt động thu phí và lệ phí.

z3989107297262_27184e1ddb110fdf2583611f1a9e699e-1-.jpg
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám đã đạt được trong năm 2022. Trung tâm đã nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tích đáng khích lệ, chất lượng chuyên môn của các đơn vị trực thuộc luôn ổn định ở mức cao; đời sống cán bộ viên chức và người lao động được cải thiện, qua đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cục.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2023, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh đề nghị Trung tâm cần chủ động thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Bộ, ngành, địa phương; tích cực xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; làm tốt việc hơn nữa việc xây dựng, cập nhật, phát hành thông tin về danh mục dữ liệu viễn thám quốc gia; tham gia công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần chủ động tiếp nhận và tổ chức quản lý, lưu trữ tài liệu về kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đề tài thuộc lĩnh vực viễn thám. Đồng thời thực hiện ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an ninh, an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu viễn thám, xây dựng và quản lý hệ thống mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của Cục Viễn thám quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm tốt vai trò quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO