--Quảng cáo---

Cải cách hành chính lĩnh vực môi trường ở Sơn La: Công khai trên phần mềm một cửa

Môi trường - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 10:52 23/12/2021

(TN&MT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong đó có thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực môi trường, thời gian qua, Sở TN&MT Sơn La đã đẩy mạnh kiểm soát TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính về môi trường, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc công bố danh mục TTHC, sửa đổi thời gian, bổ sung cách thức thực hiện TTHC, nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực môi trường; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 2/10/2020 về việc công bố danh mục TTHC (lĩnh vực môi trường) thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở; ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Sở TN&MT Sơn La nỗ lực cắt giảm từ 10 - 30% thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường.

Hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tiếp nhận 11 TTHC lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT đã đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục từ 10 - 30% so với quy định. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở theo hướng công khai, minh bạch, bãi bỏ những hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết TTHC. Ban hành văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh rà soát, chỉnh sửa quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường. Qua đó, 100% thủ tục đã được xây dựng quy trình nội bộ và cập nhật trên hệ thống phần mềm một cửa.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động sơ bộ môi trường hiệu quả, góp phần rà soát, dự báo, đề xuất các giải pháp phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1702/UBND-KT về thi hành Nghị định số 54/NĐ-CP; đồng thời, ban hành Hướng dẫn số 117 để triển khai thực hiện Nghị định số 54/NĐ-CP.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường và kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, Sở TN&MT đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết.

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất tại Sơn La.

Việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đều được quy định thời gian cụ thể để hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo chặt chẽ trên cơ sở rà soát quy mô, loại hình của dự án, đối chiếu với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Từ khâu họp Hội đồng thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đến khi chủ dự án hoàn thiện hồ sơ theo góp ý tại cuộc họp để trình phê duyệt được chú trọng và theo dõi tiến độ hoàn thiện. Quá trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Hội đồng thẩm định tổ chức, khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự án và xin ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định và vai trò tham vấn, giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai dự án.

Kết quả, năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh, Giám đốc Sở phê duyệt, xác nhận đối với 29 TTHC lĩnh vực môi trường. Gồm: 13 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 9 hồ sơ thông báo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, 3 hồ sơ đề nghị Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, cấp 3 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại... 100% hồ sơ TTHC về môi trường được giải quyết đúng hạn, không có có hồ sơ quá hạn.

Nhìn chung, trong năm qua, công tác thẩm định các hồ sơ về môi trường đã được tỉnh Sơn La quan tâm, kiểm soát chặt chẽ ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư, cũng như xem xét, lựa chọn, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. Qua đó, loại bỏ các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm trên toàn tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO