Bộ Tư pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định văn bản pháp luật

Phạm Oanh| 19/06/2020 14:04

(TN&MT) - Sáng 19/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III-2020.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ: Trong Quý II /2020, Bộ Tư pháp đã bám sát các Nghị quyết , Kết luận của Trung ương Đảng , Quốc hội , chỉ đạo của Chính phủ và cụ thể nhất là Nghị quyết số 01 / NQ - CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ , giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Quang cảnh buổi họp báo

Bộ đã thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện và trình Quốc hội khóa XIV để xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đối với: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; dự án Luật sửa đổi , bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp cũng đã trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành nợ đọng nhiều; định kỳ báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Trong tháng 4 và tháng 5/2020, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 417 văn bản của HĐND, UBND cấp tỉnh; qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý đối với 02 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.

Đặc biệt, để triển khai Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đã ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng - Tổ trưởng Tổ công tác; xây dựng Tài liệu hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát văn bản ...

Bộ cũng tiếp nhận 3.929 nội dung kiến nghị, phản ánh của hơn 100 cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển….

Trong quý III/2020, Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Tiếp tục hoàn thiện, trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tập trung xây dựng dự thảo Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các văn bản, đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý III / 2020.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Trình Chính phủ Báo cáo về rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước vào tháng 7/2020 , trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020….

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư pháp: Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định văn bản pháp luật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO