Bình Định truyền thông về phòng, chống thiên tai

Mỹ Bình | 24/09/2021 22:12

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 95, ngày 22/9/2021 truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này nhằm mục đích nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và người dân.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để hình thành văn hóa phòng ngừa, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của toàn dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, môi trường do thiên tai; góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Ngập lụt vào mùa mưa tại thành phố Quy Nhơn

Đồng thời, tăng cường cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư, về phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, khu vực.

Thời gian thực hiện Kế hoạch truyền thông về “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” được triển khai từ năm 2021 đến năm 2030, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Mùa mưa lũ trên xã An Quang, huyện An Lão

Nội dung truyền thông tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; mục tiêu, nội dung Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” đã phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Các kỹ năng phòng, chống thiên tai, nhất là kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai lớn, phức tạp để các cấp chính quyền cơ sở, người dân, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường.

Triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Sạt lở đất vào mùa mưa lũ trên vùng cao An Lão

Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng chuẩn hóa, hiện đại.

Các mô hình xã điển hình và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước về việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng năm, căn cứ theo hướng dẫn của ngành Tài nguyên và Môi trường, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo.

Hình thức tuyên truyền qua các cơ quan báo, đài, các bản tin, hệ thống đài truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và qua các hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo công tác thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền khác đang triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định truyền thông về phòng, chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO