--Quảng cáo---

Bình Định: Thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải phòng, chống dịch Covid-19

Môi trường - Mỹ Bình - 20:47 10/09/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 5622, ngày 9/9/2021 yêu cầu Sở TN&MT cùng với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2261, ngày 07/9/2021 về việc tăng cường công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải để phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Y tế cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhân viên y tế tại các khu vực cách ly tập trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế, nhất là chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh hoặc doanh nghiệp khác được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở y tế trực thuộc, yêu cầu khử khuẩn triệt để nước thải sau xử lý, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Bình Định tăng cường công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải để phòng chống, dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương thực hiện đảm bảo công tác quản lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly tập trung.

Giao Sở Tài chính đề xuất, hướng dẫn về kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong trường hợp cần thiết để đảm bảo cho công tác quản lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng quy định.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 phát sinh trên địa bàn cho các đơn vị có chức năng xử lý chất thải theo đúng quy định. Bố trí kinh phí đảm bảo nhằm thực hiện đồng bộ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt thông thường và chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở cách ly y tế tập trung.

Thu gom rác thải hàng ngày để bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Riêng đối với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh phải tăng cường bố trí nhân viên, trang thiết bị, tăng tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, không để tồn lưu. Trong quá trình thu gom, vận chuyển phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời các phương tiện vận chuyển rác được che chắn kín, không để phát tán, rò rỉ ra ngoài môi trường.

Có kế hoạch đầu tư thêm xe vận chuyển chất thải nguy hại, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp phép kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết lượng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 phát sinh trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo việc xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 đúng quy trình đã được cấp phép, không được rút ngắn quy trình, thời gian xử lý; vận hành lò đốt chất thải nguy hại đảm bảo khí thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép.

Khẩn trương lắp đặt đồng bộ thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục đối với lò đốt chất thải nguy hại và kết nối, truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Định kỳ hàng tuần báo cáo khối lượng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 do đơn vị thu gom, vận chuyển gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để theo dõi, giám sát, hướng dẫn kịp thời. Trường hợp khối lượng chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển và xử lý vượt quá công suất cho phép, Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh ưu tiên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm và chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 từ các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung trước. Lưu chứa đảm bảo chất thải công nghiệp nguy hại để chờ xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các quy định về quản lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giám sát công tác vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh. Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

  • Bình Định: Đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính TN&MT
    Ngành TN&MT - Mỹ Bình - 16:17 07/09/2021
    (TN&MT) - Ngày 06/09/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3693 phê duyệt thông qua Phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO