--Quảng cáo---

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành TN&MT

Ngành TN&MT - Linh Nga - 10:39 12/08/2021

(TN&MT) - Định hướng năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện theo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả” với 2 khâu đột phá, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Sở TN&MT đã triển khai nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nỗ lực thực hiện các khâu đột phá

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Định hướng trong năm 2021, ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả” với 2 khâu đột phá, đó là đẩy mạnh CCHC và thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT. Theo đó, đối với khâu đột phá về CCHC, ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT đã xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2021 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung.

Đồng thời, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu còn duy trì thực hiện thường xuyên các cuộc họp giao ban toàn Sở TN&MT, giao ban ngành TN&MT hành tháng và tổ chức họp nội bộ, họp chuyên đề với các bộ phận chuyên môn, tập trung giải quyết các chuyên đề về từng lĩnh vực cụ thể của công tác CCHC để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao, giải quyết tồn tại, vướng mắc nâng cao kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giám sát chặt thông qua hệ thống quan trắc tự động

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác CCHC như: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 4 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT;  đồng thời, công bố 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng tham mưu quản lý của Sở TN&MT; đồng thời, Sở TN&MT cũng đã thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” đối với 3 thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…

Đối với khâu đột phá về thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT năm 2021. Theo đó, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khắc phục khoảng trống dữ liệu địa chính; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên biển và hải đảo; hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường nhằm đảm bảo khả năng thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT; xây dựng, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch duy trì hoạt động hệ thống thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021…

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tập trung phát triển hạ tầng số. Trong đó, Sở TN&MT tiếp tục đầu tư thiết bị, hình thành hệ thống dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ sở dữ liệu của ngành TN&MT đã được xây dựng, cập nhật từ trước đến nay; duy trì hệ thống thông tin ngành TN&MT, vận hành các dịch vụ chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị; nâng cấp các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo tương thích với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu quản lý phát sinh; phát triển các phần mềm mới để đảm bảo từng người dân là một “cảm biến”, tạo điều kiện để từng người dân có thể thu thập, gửi thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường cho Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm thực hiện tốt các khâu “đột phá”, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở TN&MT đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đến nay ở hầu hết các lĩnh vực đã đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, đối với công tác CCHC, Sở đã không ngừng rà soát, rút ngắn các thủ tục, tăng cường giải đáp thắc mắc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn liên quan, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đã được thực hiện tốt từ tuyến cơ sở đến trung tâm của Sở TN&MT. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng và sớm hạn đạt tỷ lệ cao, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước. Tính trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở TN&MT đã tiếp nhận 1.043 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 908 hồ sơ, gồm 891 hồ sơ đúng hạn, chiếm 98,1% và 17 hồ sơ chưa đúng hạn, chiếm 1,9%.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp 22.559 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 18.392  hồ sơ , gồm 17.174 hồ sơ đúng hạn, chiếm 93,38% và 1.218 hồ sơ chưa đúng hạn, chiếm 6,62%; đang thực hiện 4.167 hồ sơ (4.022 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm 96,52%; 145 hồ sơ quá hạn, chiếm 3,48%). So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020, thì số lượng hồ sơ nhiều hơn 8.464 hồ sơ. Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2021 là 20.829 hồ sơ tiếp nhận và 13.381 hồ sơ giao trả kết quả.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tích cực thực hiện các dự án, chương trình số hóa trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT. Trong đó, nổi bật là xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường, diễn biến thời tiết, dự báo thiên tai trên nền tảng số…

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 59/82 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 5 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành như: TP. Vũng Tàu 17/17 phường, xã; huyện Côn Đảo 1/1 đơn vị cấp huyện; TP. Bà Rịa 11/11 phường, xã; TX. Phú Mỹ 10/10 phường, xã; huyện Long Điền 7/7 xã, thị trấn; huyện Đất Đỏ 5/8 xã, thị trấn; huyện Xuyên Mộc 4/13 xã, thị trấn; huyện Châu Đức 4/16. Hiện, Sở TN&MT đang triển khai thi công trên các địa bàn còn lại thuộc huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức. Dự kiến hoàn thành 82/82 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh trong quý IV/2021.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Theo đó, đến nay, Trung tâm Quan trắc thuộc Sở TN&MT đang tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 9 trạm quan trắc nước mặt tự động và 3 trạm quan trắc không khí xung quanh; đồng thời, đã yêu cầu các cơ sở sản xuất đầu tư 46 trạm quan trắc tự động theo quy định, trong đó đã có 37/46 trạm truyền số liệu về Trung tâm (20 trạm nước thải, 17 trạm khí thải); 9/46 trạm quan trắc tự động của một số KCN chưa truyền chủ yếu do chưa đủ nước thải để vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung; một số cơ sở đang đầu tư bổ sung thiết bị truyền.

Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng: Những tháng cuối năm 2021, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp sẽ làm cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, các ngành và các địa phương, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

  • Hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030
    Ngành TN&MT - Thanh Tùng - 12:40 04/08/2021
    (TN&MT) - Sáng 4/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã nghe Tổng cục Khí tượng thủy văn báo cáo về Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO