Agribank và hành trình 33 năm xây dựng và phát triển - Vang mãi khúc tự hào

Trung Dũng| 26/03/2021 13:51

(TN&MT) - Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi đất nước đang đứng trước vận mệnh Đổi mới như một tất yếu của lịch sử thì sự ra đời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được xem là một bước đột phá lớn về định hướng của ngành ngân hàng để bước vào cơ chế thị trường trong bối cảnh những ngày đầu đổi mới với những tàn dư của tư duy và cơ chế kinh tế cũ vẫn còn khá nặng nề.

Với sứ mệnh được định vị từ ngày đầu thành lập là phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, đến nay trải qua chặng đường 33 năm xây dựng và trưởng thành, nhờ những gắn bó “nặng tình” với nông nghiệp, nông dân và nông thôn mà Agribank không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách của một ngân hàng tiên phong, chủ lực trong việc cung cấp tín dụng cho “Tam nông”, từng bước lớn mạnh, vững chắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Những dấu ấn “vàng son”

Thực hiện đường lối Đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng năm 1986 và xác định đổi mới hệ thống ngân hàng là khâu then chốt, Nghị định 53-HĐBT về tổ chức bộ máy NHNN Việt Nam của Hội đồng Bộ trưởng ra đời ngày 26/3/1988 đã mở ra một trang mới trong lịch sử ngân hàng Việt Nam khi lần đầu tiên, hệ thống ngân hàng được phân thành hai cấp là NHNN và các ngân hàng chuyên doanh trực thuộc hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa.

Ngân hàng Phát triển nông nghiệp Việt Nam (Agribank) từ ngân hàng chuyên doanh trực thuộc NHNN được phép tổ chức mạng lưới chi nhánh dựa trên yêu cầu thực tế hoạt động của mình. Với nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ này là tập trung ưu tiên đầu tư cho 3 chương trình kinh tế trọng điểm của Nhà nước là lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, Agribank đã tham gia vào quá trình đổi mới của cả nền kinh tế với đối tượng phục vụ là nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Agribank và những dấu mốc lịch sử đi cùng năm tháng

Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với những thăng trầm của lịch sử và các thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước, Agribank đã có những dấu mốc lịch sử quan trọng về tên gọi, sự kiện và thành tựu: Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam (1988 - 1989); Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (1990 - 1996); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (1997- nay). Với sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ người lao động trong hệ thống, Agribank đã vượt qua khó khăn, thử thách để tồn tại, ổn định và phát triển bền vững; tôi luyện cho Agribank có một bản lĩnh vững vàng trước mọi gian khó để vươn lên, đi tiếp và gặt hái thành công trong một lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro, bấp bênh.

Từ một ngân hàng nhỏ bé hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với muôn vàn khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi vào buổi đầu thành lập khi tổng tài sản chưa tới 1.500 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 1.056 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chỉ chiếm 42%, còn lại 58% phải vay từ Ngân hàng Nhà nước; Tổng dư nợ 1.126 tỷ đồng trong đó 93% là ngắn hạn; tỷ lệ nợ xấu trên 10%; Khách hàng là những doanh nghiệp quốc doanh và các hợp tác xã phần lớn làm ăn thua lỗ, thiếu việc làm và luôn đứng trước nguy cơ phá sản).

Sau thời kỳ “khai sơn phá thạch” của Agribank với 8 năm bản lề có ý nghĩa sinh tử trong lịch sử 33 năm phát triển của Agribank, bước sang chặng đường thứ hai với việc đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty, hoạt động của Agribank có sự thay đổi về chất, vừa kế thừa và phát huy truyền thống, vừa tạo được những yếu tố đột phá trên nhiều phương diện về năng lực tài chính, công nghệ, tổ chức, cán bộ và quản trị điều hành, hướng đến chuẩn mực, thông lệ hiện đại. Trong chặng đường một phần tư thế kỷ (từ 1997 đến nay), Agribank bắt đầu vươn lên để phát triển theo xu hướng của một ngân hàng thương mại hiện đại đáp ứng được các yêu cầu của quốc tế. 

Sau 33 năm, đến nay Agribank đã trở thành một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam cả về vốn điều lệ, tổng tài sản, quy mô mạng lưới, đội ngũ cán bộ công nhân viên và số lượng khách hàng với gần 40.000 cán bộ, viên chức; 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trong toàn hệ thống. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,57 triệu tỷ đồng; Nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng; tỷ trọng dư nợ NNNT chiếm xấp xỉ 70% dư nợ cho vay của Agribank và chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Agribank là một trong những Ngân hàng đạt kết quả xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42 lớn nhất trong hệ thống, đạt 186% kế hoạch.

Agribank hôm nay đã trở thành một ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam trên nhiều phương diện

Agribank tiếp tục được các tổ chức tài chính quốc tế tín nhiệm, ủy thác triển khai nhiều dự án tín dụng phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Đến nay, Agribank đã thiết lập quan hệ với gần 900 ngân hàng tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Agribank cũng là ngân hàng hàng đầu trong việc tiếp nhận và triển khai các Dự án tín dụng nước ngoài của các nhà tài trợ quốc tế, giữ vai trò tích cực trong Ban điều hành của các Hiệp hội tín dụng nông nghiệp quốc tế… 

Agribank đang thực hiện đồng thời hai mục tiêu, vừa làm nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; vừa phải tạo ra lợi nhuận đóng góp cho NSNN, chăm lo đời sống, đảm bảo tiền lương cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Nguồn vốn của Agribank đã đóng góp tích cực, kịp thời vào sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam, vào quá trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn.

Lớn mạnh cùng “Tam nông”

Con đường phát triển của Agribank song hành cùng với con đường đi lên của nền nông nghiệp Việt Nam với hành trình từ đói nghèo, thiếu thốn, phải trông chờ vào viện trợ, bước dần từng bước đến đủ cung cấp, đủ ăn, tiến tới xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế của một cường quốc trong xuất khẩu lúa gạo, cà phê, hồ tiêu… Trên hành trình đó, sự đóng góp của Agribank với vai trò chủ lực trên thị trường vốn và tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân có ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội sâu sắc. Trong 33 năm qua, với những thành tựu tích tụ từ truyền thống, cùng sự nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, năng động, sáng tạo, thế và lực của Agribank đã được nâng lên một tầm cao mới. Agribank ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính trong nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị. 

Với dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm xấp xỉ 70% tổng dư nợ của Agribank và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam, Agribank tiếp tục tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách và 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả.

Trong thành tựu của 10 năm  thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM (2010 - 2020), nguồn vốn cho vay của Agribank với vai trò là nguồn lực quan trọng thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên khắp địa bàn cả nước, đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại Việt Nam, đã góp phần khẳng định vị thế “đầu tàu” của Agribank trong việc đưa phong trào xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với thời gian mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và kế hoạch Quốc hội giao; tạo được bước chuyển và phát triển rõ nét cho diện mạo nông thôn Việt Nam khi đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ở nhiều vùng quê được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. 

Nhờ những gắn bó “nặng tình” với nông nghiệp, nông dân và nông thôn mà Agribank không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách của một ngân hàng tiên phong, chủ lực trong việc cung cấp tín dụng cho “Tam nông”

Dòng vốn tín dụng của Agribank được tập trung vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu chuyển dịch sang cho vay ngắn hạn, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Nhờ những chính sách hiệu quả, đặc biệt là chính sách về tín dụng, kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam những năm gần đây không ngừng phát triển. Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao để hướng tới những thị trường đầy tiềm năng đang được Chính phủ, các bộ ngành đặc biệt quan tâm, tích cực triển khai. Với lượng vốn lớn hàng năm cung ứng cho địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank đã đáp ứng nhu cầu đầu tư của mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra thị trường hàng hóa trong nông nghiệp với nhiều sản phẩm mũi nhọn, có kim ngạch xuất khẩu cao, có thương hiệu trong khu vực và thế giới. 

Quyết tâm cùng ngành Ngân hàng hiện thực hóa Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ công, trong thời gian qua, Agribank chú trọng nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng cho người dân thông qua hàng trăm sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng kênh phân phối.

Đến nay, với việc phát triển trên 69.000 tổ vay vốn với gần 1,4 triệu thành viên, triển khai an toàn 68 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với gần 14.500 phiên giao dịch, phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng tại địa bàn 400 xã trên toàn quốc, Agribank đồng thời triển khai Đề án Thẻ “Tam nông” tại 104/108 chi nhánh tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn với 212.262 thẻ phát hành và trên 1.732 POS được lắp đặt  và đẩy mạnh chương trình tín dụng tiêu dùng sau gần 2 năm triển khai, doanh số cho vay đã vượt xa quy mô ban đầu, đạt gần 22.000 tỷ đồng với 230.000 hộ gia đình, cá nhân được bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hợp pháp và cấp thiết,… tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế nạn tín dụng đen và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị và kinh doanh, Agribank cũng đang làm tốt vai trò xã hội của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam khi hàng năm luôn dành nguồn kinh phí hàng trăm tỷ đồng đóng góp cho hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, vì người nghèo, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giao thông nông thôn,… Hiện thực hóa Chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Năm 2020, Agribank triển khai nhiều chương trình, hoạt động gắn với thông điệp “Vì tương lai xanh” như: phát động phong trào thi đua “Nói không với rác thải nhựa”, “Gìn giữ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp”, “Chung tay làm sạch môi trường biển” tại 28 tỉnh/thành phố ven biển, tổ chức các roadshow đi xe đạp tại các thành phố lớn chuyển tải thông điệp “Cùng hành động giảm khí thải ra môi trường” và đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh tại các địa phương trong cả nước, trở thành đơn vị tiên phong hưởng ứng Chương trình 1 tỷ cây xanh trong 5 năm của Thủ tướng Chính phủ. Agribank đồng thời tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn qua chương trình trao tặng tủ sách “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” đã đóng góp hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Thế hệ cán bộ người lao động Agribank hôm nay tự hào về những dấu mốc vàng son của các thế hệ cha anh đi trước để nỗ lực cống hiến, dựng xây Agribank vững tin vươn xa trên con đường phát triển vì một Việt Nam phát triển và trường tồn

Từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ, Agribank càng thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục tổn thất sau đại dịch, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước; vừa đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt hoạt động kinh doanh, tăng trưởng tín dụng trên 8%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, lợi nhuận đạt trên 12.869 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch NHNN giao, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Cùng với chương trình tín dụng 100 nghìn tỷ đồng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19, 70.000 tỷ đồng và 150 triệu USD cho các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp; Agribank ủng hộ 23 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 29,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ các tỉnh miền Trung cùng nhiều giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi,... nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục thiệt hại do dịch bệnh và bão lũ. 

Với những đóng góp to lớn trên suốt hành trình 33 năm xây dựng và phát triển, uy tín thương hiệu Agribank không ngừng được khẳng định, ghi nhận với hàng loạt phần thưởng, danh hiệu cao quý do Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, Sao Vàng đất Việt, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, Thương hiệu quốc gia, Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500, Top 3 trong 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam; Ngân hàng bán lẻ; Giải thưởng Sao Khuê, Ngân hàng tiêu biểu về hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng;…

Gần một phần ba thế kỷ sinh ra, lớn lên và đồng hành cùng với nền kinh tế đất nước là quãng thời gian “lửa thử vàng gian nan thử sức” đủ để khẳng định bản lĩnh và ý chí của Agribank, để chúng ta có quyền tự hào về một Agribank chưa từng biết gục ngã, trong khó khăn, thử thách vẫn vững vàng, kiên cường đứng lên mạnh mẽ. Thế hệ cán bộ người lao động Agribank hôm nay tự hào về những dấu mốc vàng son của các thế hệ cha anh đi trước đã vun đắp, dựng xây cho Agribank để càng thêm hun đúc ý chí phấn đấu, nỗ lực cống hiến, chủ động đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm khâu đột phá, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kinh doanh an toàn, hiệu quả; phấn đấu đưa Agribank đạt Top 100 Ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; là một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, dịch vụ hàng đầu, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng, với tiềm lực và sức mạnh đã được tôi luyện và thử thách trong gian khó ấy, Agribank chắc chắn sẽ còn có những bước tiến vượt bậc và vững tin vươn xa trên con đường phát triển vì một Việt Nam phát triển và trường tồn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Agribank và hành trình 33 năm xây dựng và phát triển - Vang mãi khúc tự hào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO