Yên Bái: Thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường

Thanh Ngà (thực hiện)| 13/02/2023 10:26

“Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường”. Đó là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Xung quanh vấn đề này PV Báo TN&MT đã trao đổi với ông Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

img_0298.jpg
Ông Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết vai trò của việc thu hút đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? Và Yên Bái đã có những giải pháp gì để tạo đột phá trong thu hút đầu tư?

Ông Đoàn Hữu Phung: Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, duy trì mức tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Có được những thành tựu đó, phải kể đến vai trò quan trọng của đầu tư với những chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án đầu tư được triển khai ở các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành một tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030, việc thu hút đầu tư đã và đang được coi là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh.

Để tiếp tục tận dụng hiệu quả những cơ hội đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Yên Bái đã đề ra những giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trước hết là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới và quản lý tốt việc thực hiện các quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện… theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và định hướng phát triển của đất nước.

dung_8.jpg
Yên Bái đã đón nhiều nhà đầu tư, các dự án có tác động tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI); tập trung đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

PV: Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Đoàn Hữu Phung: Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch thông tin, giảm đầu mối, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính góp phần giảm chi phí không chính thức và chi phí thời gian cho nhà đầu tư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; điện tử hóa thủ tục nộp hồ sơ, trả kết quả; thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh.

Tạo bước chuyển biến thật sự về chất trong mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp, người dân; nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ứng xử, phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.

PV: Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Yên Bái tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư như thế nào, thưa ông?

Ông Đoàn Hữu Phung: Tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Trung ương. Đồng thời, nghiên cứu ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, có dư địa để phát triển như: Du lịch, dịch vụ...

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư và chuẩn bị tốt các điều kiện về hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, vùng nguyên liệu… để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư tại tỉnh.

Thực hiện nhất quán, có hiệu quả phương châm “Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp” cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư, kinh doanh.

PV: Thưa ông! Đến nay, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả như thế nào trong thu hút đầu tư?

Ông Đoàn Hữu Phung: Trong thời gian qua, Yên Bái đã đón nhiều nhà đầu tư trên các lĩnh vực với số lượng, quy mô dự án và tầm cỡ nhà đầu tư ngày càng tăng; nhiều dự án có tác động tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh có 339 dự án được cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 60.000 tỷ đồng và trên 300 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông - lâm nghiệp và thủy sản.

Trong năm 2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 33 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 7.450 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 599 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 91.280 tỷ đồng và 381,8 triệu USD.

Một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Vingroup, TH, Eurowindow, APEC, Alphanam, Cường Thịnh Thi, Bảo Lai... đã và đang thực hiện các dự án quy mô lớn và là lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Các dự án triển khai đi vào hoạt động đã có những đóng góp tích cực đối với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của tỉnh, tạo nhiều việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng chính là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cám ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO