--Quảng cáo---

Yên Bái: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Biến đổi khí hậu - Thanh Ngà - 17:44 27/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 504/UBND-TNMT, ngày 26/2/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn.

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý nhà nuớc về khí tượng thủy văn luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh và các sở ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn…

Cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiên cứu, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn nhất là các nhiệm vụ: Về ứng phó trước các bản tin dự báo, cảnh báo các loại hình thời tiết nguy hiểm, quan trắc khí tượng thủy văn ở các trạm chuyên dùng và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; chưa đẩy mạnh việc áp dụng chế tài xử lý vi phạm pháp luật khí tượng thủy văn để mang tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, nhất là các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố: Cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn; trong quá khai thác, sử dụng và thẩm định nguồn gốc thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn để xây dụng, thẩm định các chương trình, kế hoạch, dự án phải đảm bảo thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng…

Sở TN&MT là đơn vị chủ trì cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phố biến pháp luật khí tượng thủy văn nhằm nâng cao nhận thức và việc thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn; tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các quy định của Luật khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn theo thẩm quyền; đôn đốc các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và chủ các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác lắp đặt, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, máy đo khí tượng thủy văn.

  • Yên Bái: Nâng cao chất lượng phục vụ trong phòng chống thiên tai
    Biến đổi khí hậu - Thanh Ngà - 19:02 18/06/2020
    (TN&MT) - Năm 2020, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái (KTTV) sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và dự báo sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO